Barns rättigheter


År 2015 bildades Region Jönköpings län då även hälso- och sjukvården organiserades om. En styrgrupp för barnrättsarbetet med representation från olika verksamheter inrättades för att fatta beslut med regionövergripande spridning. Ambitionen är att alla i organisationen tar sitt ansvar för att omsätta barnkonventionen i praktisk handling.

Visa detaljer

Visa