Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för uppföljning efter periimplantär kirurgi

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Omedelbart postoperativt

 1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
 2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer m.m.). Information om vikten av noggrann postoperativ uppföljning.
 3. Utsättning av mekanisk rengöring i operationsområdet samt insättning av Hexident®1 mg/ml morgon och kväll.
  Kommentar: Zendium Sensitive/Acta Sensitive tandkräm rekommenderas vid tandborstning i ej opererade områden.

Återbesök 1–2 veckor

 1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Tvättning med Hexident ® före och efter suturtagning.
 3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 4. Eventuellt spolning med NaCl.
 5. Eventuellt professionell tandrengöring med RDA 40.
 6. Patienten instruerats att fortsätta med Hexident® till nästa besök och ej rengöra i operationsområdet.

Återbesök 3–4 veckor

 1. Inspektion och polering RDA 40.
 2. Eventuellt utsättning av Hexident® och övergång till Corsodylgel® i operationsområdet.
 3. Munhygieninstruktion, med extra mjuk interdentalborste och extra mjuk tandborste/eltandborste

Återbesök 6 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Munhygienkontroll, infärgning och reinstruktion mjuk interdentalborste och    konventionell tandborste eller eltandborste.
 3. Polering RDA 40.

Återbesök 8 veckor, 10 veckor, 12 veckor, 4 månader, 5 månader

 1. Inspektion och munhygienkontroll.
 2. Infärgning och reinstruktion.
 3. Polering RDA 40.

Kommentar: om patienten uppvisar pålitlig, god plackkontroll kan kontrollerna ”glesas ut” efter återbesök 6 veckor, förslagsvis med en månads intervall fram till utvärderingen

Utvärdering 3–6 månader postoperativt

(Tandläkare skriver i operationsberättelse när utvärdering ska utföras.)

 1. Fullständiga parodontala registreringar.
 2. Information till patienten om behandlingsresultatet.
 3. Ställningstagande till fortsatt behandling och uppföljning enligt terapiplan.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sebastian Ladenstein

Gäller från

2021-11-03

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Ola Norderyd

Dokument-ID

109784

Källa

Evolution