Navigera till sidans huvudinnehåll

Kontaktuppgifter för SITHS (för kommuner)

 

ID-foto Region Jönköpings län

Eksjö: 010-243 40 05, ID-foto.eksjo@rjl.se

Jönköping: 010-242 11 28, ID-foto.Jonkoping@rjl.se

Värnamo: 010-244 70 52, ID-foto.Varnamo@rjl.se

SITHS-förvaltningen Region Jönköpings län

RAFunktionen.IT-centrum@rjl.se

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ritva Svensson

Gäller från

2022-12-21

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Therése Eklöv

Dokument-ID

252328

Källa

Evolution