Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut endodontisk behandling – symptomatisk apikal parodontit

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bedövning

Information om lokalanestesi finner du på Lokalanestesi vid endodontisk behandling.

Avlägsna koronal restauration/kavumpreparation

  • Lokalisera kanalmynningarna
  • Ingen fil i kanalen om inte kanalen ska instrumenteras i sin helhet

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol.

Åter för instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Abscess

Vid en abscess ska denna dräneras genom incision.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carl Anjou

Dokument-ID

127000

Källa

Evolution