Navigera till sidans huvudinnehåll

Webbportal eFrikort

Landsting och Regioner anslutna till eFrikort

Följande landsting och regioner är anslutna till eFrikort. Avgifter som är registrerade i någon av dessa visas i eFrikortstjänsten.

 • Stockholms läns landsting
 • Region Gotland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Landstinget Sörmland
 • Region Kronoberg
 • Region Östergötland
 • Region Uppsala
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • Norrbottens läns landsting
 • Region Jönköping

För att kunna logga in på eFrikort måste du ha ett SITHS kort med rätt behörigheter.

Koppla upp dig mot eFrikortstjänsten

Gå till externa applikationer i Cosmic, välj eFrikort. (Du kan välja att ha eFrikort som favorit då finns den fortsättningsvis till vänster i under mina genvägar)

Ange säkerhetskoden till ditt SITHS-kort och klicka på OK.

Välj därefter Medarbetaruppdrag om du har fler än ett.

Se om patienten har frikort eller se hur mycket patienten har betalat hittills

Klicka på rubriken Frikortshantering i Menyfältet. Klicka på underrubriken Sök frikort.

Ange hela patientens personnummer.

Patienten har frikort

Om patienten har frikort kommer denna bild upp.

 • Frikort preliminärt, (gult) innebär att det går att redigera. Status preliminärt varar i 48 timmar.
 • Frikort uppnått, (grönt).

Båda status (preliminärt och slutgiltigt) är giltiga frikort. Giltighetstid och frikortsnummer visas.

Patienten har inte frikort

Om patienten inte uppnått frikort syns denna bild. I det här fallet har patienten betalt 510 kr och har 640 kr kvar till frikort. Ett frikortsnummer skapas alltid i eFrikortstjänsten. Skulle patienten inte uppnå 1150 kr under ett år så förskjuts tiden för perioden och räknas från nästa kvitto ett år bakåt i tiden, se bild nedan.

Registrera avgift

Om patienten kommer med kvitton från någon vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort, exempelvis annan Region eller en privat vårdgivare, och vill ha besöket registrerat i eFrikort behöver du registrera manuellt i webbportalen.

Klicka på Registrera avgift, se föregående bild. Dagens datum är ifyllt. (Går att ändra genom att klicka i datumrutan -en kalender kommer då upp.) Fyll i beloppet.

Klicka på spara, då kommer en bekräftelseruta att visas.

Klicka på Spara igen.

Att göra en efterregistrering innebär att man ibland får registrera flera avgifter/besök under samma tillfälle. Exempelvis vid införandet. Det är därför möjligt att fylla i flera avgifter samtidigt. Klicka i ”visa fält för efterregistrering av avgifter”

Registrera frikort manuellt

Innebär att man registrerar ett befintligt frikort i eFrikortstjänsten. Till exempel om patienten har frikort från annat landsting som inte är ansluten till eFrikort.

Sök fram aktuell patient.  Klicka på knappen Registrera frikort.

Giltigt från = Datum då frikortet är utfärdat

Giltigt till = Hur länge kortet är giltigt

Ett preliminärt frikort skapas och kommer att övergå till fastställt frikort efter 48 timmar.

Innan frikortet sparas måste det också bekräftas genom att klicka på knappen Spara i bekräftelserutan.

Rätta eller komplettera i webbportalen för eFrikort

Ändra period i manuellt registrerat frikort

För att kunna rätta ett frikort måste det manuellt ha registrerats i webbportalen för eFrikort och inte ha uppnåtts via avgifter i Cosmic. Status måste vara preliminärt. Du kan endast rätta det som är registrerat av vårdgivare Region Jönköpings län.

Sök fram patienten, klicka därefter på Ändra frikort.

https://cgiostersund.atlassian.net/wiki/download/attachments/40468566/image2016-8-22%209:25:50.png?version=1&modificationDate=1484135314764&cacheVersion=1&api=v2

Ändra till rätt datum, klicka därefter på Spara.

Rätta avgift som är registrerad i webbportalen

För att kunna rätta en avgift måste avgiften vara manuellt registrerad i webbportalen för eFrikort inte via avgifter i Cosmic. Du kan endast rätta det som är registrerat av vårdgivare Region Jönköpings län.

Sök fram patienten och klicka Visa avgifter

Klicka sedan på pennan på den avgift som ska rättas, eller på papperskorgen om en avgift ska tas bort.

https://cgiostersund.atlassian.net/wiki/download/attachments/40468566/image2016-8-22%209:28:12.png?version=1&modificationDate=1484135315196&cacheVersion=1&api=v2

Gör ändring och därefter Spara

Frikort ska kompletteras med kvitto från tidigare datum

Det finns ett startdatum för patientens nuvarande högkostnadsperiod, men det finns ett besök från ett tidigare datum som inte har registrerats. Klicka på Registrera avgift och registrera avgift och datum. Period kommer då att ändras till det datum som registrerats i efterhand.

Utskrift

Du kan skriva ut frikortsintyg till patienten eller om patienten inte uppnått frikort kan man skriva ut registrerade avgifter. Patienten ska exempelvis besöka vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort. Sök fram patienten. Om du ska skriva ut registrerade avgifter, klicka på Visa avgifter och därefter Skriv ut. En pdf i A4 format kan då skrivas ut och lämnas till patienten.

Klicka på Skriv ut

Om du ska skriva ut ett intyg på uppnått frikort klickar du direkt på Skriv ut, se bild nedan.

Samtycke

Avgifter från andra vårdgivare ses endast som en klumpsumma och information om att registrering finns för annan vårdgivare. För att kunna se detaljer som är registrerade av annan vårdgivare måste man be om patientens samtycke. Exempelvis om patienten har frågor om vad som är registrerat i detalj. Klicka på visa avgifter och därefter ändring av samtycke. Ange orsak och därefter lägg till samtycke. Du kan då se i detalj vad som är registrerat av andra vårdgivare. Informera patienten. Därefter är det viktigt att genast ta bort samtycket genom att återigen göra en ändring av samtycke.

OBS! Inget samtycke ska tas in från patienter med skyddad identitet – patienten i fråga kan inte efterge sekretessen. Du ska alltså inte fråga om patientens samtycke utan hänvisa patienten till respektive vårdgivare.

Hantera utträde

Patient som inte önskar att avgifterna ska registreras i eFrikortstjänsten kan begära utträde. Patienten ska då fylla i Blankett utträde frikort.

Undertecknad blankett skickas till:

Region Jönköpings län
Verksamhetsstöd och service
Område ekonomi, hus 18
575 81 Eksjö

Patientkontoret hanterar utträdet i webbportalen för eFrikort och tar då även bort eventuellt registrerade avgifter som redan finns i portalen. Patientavgiften för det aktuella besöket kommer att överföras till eFrikort. När blanketten är inskickad av patienten till Patientkontoret tas den aktuella patientavgiften bort plus övriga eventuella registrerade avgifter.

Patienter som avstår från att vara med i den elektroniska hanteringen måste själv spara alla besökskvitton och hålla reda på betalda patientavgifter. När frikortsbeloppet (1 150 kr) är uppnått skickar patienten underlagen/sparade kvitton till ovanstående adress. Frikort utfärdas då av Patientkontoret och skickas till patientens folkbokföringsadress.

Det betyder att du inte ska använda knappen registrera utträde, se bild nedan.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Gäller från

2020-06-26

Version

1.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Eva-Marie Malmtoft

Dokument-ID

154553

Källa

Evolution