Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Smittspårning i samhället


Smittspårning är i kombination med omfattande testning och skyddsföreskrifter ett av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19 och smittspårning ska göras vid alla nya fall.

Förhållningsregler till hushållskontakter måste beslutas av behandlande läkare. För övriga närkontakter finns det möjlighet att remittera smittspårningen till Central smittspårningsenhet i de fall det inte är lämpligt att patienten själv informerar sina närkontakter.

Vad innebär smittspårning?

Smittspårning påbörjas i samband med att positivt provsvar meddelas. Smittspårningen syftar främst till att uppmärksamma kontakter som varit utsatta för smitta, så att dessa kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att smitta andra.

 • Kartlägg vilka kontakter patienten haft från och med 24 timmar före symtomdebut fram till nu. Tänk på att symtomen inledningsvis kan vara mycket diskreta, så fråga även efter milda symtom som halsont, huvudvärk m.m. för att avgöra symtomdebut.
 • Hushållskontakter
  • Med hushållskontakter avses personer som delat boende med index under smittsamhetsperioden.
  • Hushållskontakter räknas som misstänkta fall, och ska därför ges förhållningsregler enligt Smittskyddsblad Covid-19, hushållskontakter. Detta ska dokumenteras i personens journal, t ex: ”Hushållskontakt till patient med covid-19. Får förhållningsregler enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.”
  • Vid behov skrivs intyg om smittbärarpenning.
  • Vuxna och gymnasieungdomar som är hushållskontakter rekommenderas provtagning när det gått 5-7 dagar efter index provtagningsdatum. Ordinera gärna prov redan när förhållningsregler meddelas.
  • Smittskyddsanmälan ska inte göras för misstänkta fall.
  • Läs mer i Smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation och i Frågor och svar om hushållskontakter.
 • Övriga närkontakter
  • Har patienten haft vårdkontakter under smittsamhetsperioden?
  • Har patienten arbetat eller gått i skolan under smittsamhetsperioden?
  • Andra kontakter under smittsamhetsperiod? Exempelvis vänner, idrott, konferenser, fester, resor m.m.
  • Finns det fler kända fall i omgivningen? Misstanke om utbrott?
 • Avgör vem som ansvarar för att informera övriga närkontakter
  • Patienten informerar själv sina kontakter
   • Gå igenom vilken information som ska ges
   • Skicka skriftlig information Informationsblad till närkontakter (kan skickas som mail eller sms, se instruktion nedan) som patienten vidarebefordrar till sina kontakter
  • Vården ansvarar för smittspårningen
   • Remiss till Central smittspårningsenhet skickas i Cosmic. Välj Mottagande enhet: Infektionskliniken, Remisstyp: Vårdbegäran och Remissmall: Central smittspårning.
 • Dokumentera planering av smittspårningen i journalen

När kan patienten själv informera sina närkontakter?

I många fall kan patienten själv ansvara för att informera sina närkontakter utanför hushållet:

 • Lämplig individ som är villig att göra detta
 • Relativt få kontakter

När bör vården sköta smittspårningen?

Ibland är det inte lämpligt att överlåta ansvaret på patienten utan vården bör sköta smittspårningen, exempelvis i följande fall:

 • Patienten vill inte
 • Ung patient
 • Språksvårigheter
 • Svårt sjuk patient
 • Många kontakter (t ex stor arbetsplats, konferens, resa, fest)
 • Vårdkontakter (som patient eller personal)
 • Skolkontakter (elever eller personal)
 • Misstanke om utbrott
 • Utlandsresa

Skicka informationsblad som sms

Skriftlig information till närkontakter Informationsblad till närkontakter kan via mail skickas som ett sms till patientens telefon. För att detta ska fungera måste nedanstående instruktion följas exakt:

 • Mailadressen är patientens mobilnummer följt av @sms.rjl.se (t ex 0701234567@sms.rjl.se)
 • Ämnesraden lämnas tom
 • I mailet skrivs endast följande (byt bara ut namnet):

Hej. Information till närkontakter https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/sidor/smittskydd-och-vardhygien/informationsblad-till-narkontakter-covid-19/
Mvh Ingela

Kontaktuppgifter

Vid osäkerhet eller vid behov av att snabbt förmedla viktig information (t ex misstanke om utbrott), ring gärna och diskutera med smittspårarna i Centrala smittspårningsenheten eller med regionens smittskyddssjuksköterskor.

Central smittspårningsenhet

Monika Lindberg, Marie Hübsch, Veronika Lavrova Gustafsson

tel. 010-242 12 67, 010-242 12 68, 010-242 12 69

Smittskyddssjuksköterskor

Matilda Bragd tel. 010-242 23 04

Ingela Hall tel. 010-242 23 61

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2020-10-20

Version

4.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

159696

Källa

Evolution