Navigera till sidans huvudinnehåll

Angiografi intervention

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Av viscerala och perifera kärl i armar, ben och buk, trombolysbehandling samt embolisering

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast alternativt artriell, se separat dokument.

 • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

 • Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i ROS av remittent.
 • Patienten är inneliggande.
 • Patienten ska vara fastande från klockan 24.00 dagen före ingreppet.
 • Patienten ska vara nyduschad och operationsklädd samt alla smycken bortplockade.
 • Patienten kommer i renbäddad säng till angiografilabbet.
 • PVK (rosa 1.0) ska vara satt.
 • KAD ska finnas.
 • Följande prover ska vara klara före ingrepp:
  • Hb, kreatinin och dagsaktuellt INR, APT-TID,
  • BAS-TEST ska alltid finnas.
  • Vid diabetes – B-glucos.
  • Preoperativ journal + hälsodeklaration ska vara ifylld samt medtas till angiografilabbet.
  • Premedicinering – T. Stesolid 5 mg+ T Panodil 1g.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning

Hydrering

 • Viktigt att patienten dricker mycket före och efter ingreppet.
 • Patienter med nedsatt njurfunktion (krea >130mmol/l), diabetes, dehydrering, proteinuri, multipelt myelom, transplanterad njure, hög ålder (>75 år). De patienter som genomgått upprepande kontrastmedelsundersökningar med 1-2 dagars mellanrum eller inte kan dricka själv ges 1000 ml vätska intravenöst (inf Rehydrex eller Nacl) från klockan 20.00 kvällen före angiografin till cirka klockan 6.00 undersökningens morgon. Därefter sätts ytterligare 1000 ml infusion som pågår under ingreppet.
 • Patienter som har dialys ska inte ha någon intravenös vätska, endast då patientens ordinarie läkare ordinerar detta.
 • Patienter med insulinbehandlad diabetes ska ha infusion med tillsatt insulin, ordinerat av remitterande alternativt avdelningsläkare.
 • Denna infusion ska vara pågående under ingreppet.
 • Waran ska normalt sättas ut 3 dagar innan angiografin. Får patient Waran på grund av klaffprotes ska detta justeras enligt PM från AVK-mottagningen innan undersökningen. NOAK ska normalt sättas ut 1 dag före angiografin.
 • ASA-preparat ska inte sättas ut.
 • Glucophage-synonym Metformin ska inte ges på undersökningsdagen. Sätts in igen av ordinarie läkare tidigast 48 timmar efter angiografin, efter kontroll av kreatinin.
 • För övrigt ska patienten ta sina ordinarie mediciner.

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna medverka aktivt då ingreppet utförs under sterila förhållanden samt ligga stilla och kunna hålla andan vid bildtagning.
 • Patienten tvättas och allt kläs sterilt, både patient, personal samt apparater som ska användas.
 • Oftast utförs ingreppet i lokalbedövning. Man kommer att kartlägga kärlen genom att injicera kontrastmedel i kärlen och därefter försöka åtgärda de problem som finns med bland annat ballongvidgning, stentinläggning alternativt embolisering.
 • Tiden för ingreppet är svår att uppskatta, beror på vad som ska göras och om det är lätt tillgängligt eller svårare rent anatomiskt att nå. Uppskattningsvis tar ett ingrepp mellan 2 – 4 timmar.

Eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

 • Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.

Se eftervårdsblankett: Eftervård vid artriell angiografi/intervention.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna-Karin Tjärnén

Gäller från

2021-09-29

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Linda Johansson

Dokument-ID

86958

Källa

Evolution