Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic webbtidbok, verksamhetens behov, mål, och beskrivning

Verksamhetens behov, mål och beskrivning

Införande i verksamheten av Cosmic webbtidbok

Genom att verksamheten tillsammans analysera nedanstående områden blir medarbetarna medvetna om varför omställning till webbtidbok behöver göras och vad verksamheten vill uppnå. Detta underlättar implementeringsprocessen i er verksamhet.

Dokumentet är verksamhetens interna material och behöver inte skickas till någon annan.

Mål

Region Jönköpings län har som mål att erbjuda bokningsbara tider till invånarna via 1177.se.

Vilken långsiktig och kortsiktig målsättning har verksamheten/enheten med införandet av webbtidbok?

Behov

Varför behöver ni som verksamhet ställa om och arbeta med webbtidbok?

Vilka behov har:

•Patienter?

•Medarbetare?

•Verksamheten?

Patienter

Utgå från personcentrad vård och beakta vilka patienter som önskar, vill och kan boka tid via 1177.se på er enhet.

Fundera på vilka patienter som ni börjar med.

Vilka medarbetare som ska börja?

Utse:

•Införandeansvariga ska redan vara utsedda.

•Medarbetare som ska arbeta med webbtidbok.

•De medarbetare som ska börja först.

Besluta vilka funktioner i webbtidbok som ni vill börja använda?

Utlagda tider som patienten kan boka/ av och omboka själv via 1177.se

Tidsplan/implementeringsplan

Hur ser planen ut för information till verksamhetens medarbetare?

Hur ser planen ut för medarbetarnas lärande av webbtidbok

Sidinformation

Innehållsansvarig

Agneta Andersson

Gäller från

2022-01-31

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Agneta Andersson

Dokument-ID

188095

Källa

Evolution