Navigera till sidans huvudinnehåll

Flebografi

Kontraindikationer

Om graviditet föreligger ska undersökning övervägas.

Förberedelser

Som komplettering till inkonklusiva ultraljud.


Alla smycken och kläder som finns i undersökningsområdet ska tas av. Om patienten inte kan var stilla på grund av smärta måste premedicinering ges.

 

  • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
    • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
  • Aktuellt S-Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
  • Frågeformuläret: ”Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel ska vara ifyllt och medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.

Hur går en undersökning till

Patienten får en PVK på fotryggen och kontrast sprutas för att kartlägga kärlträdet.

Eftervård

  • Med intravenös kontrast, se separat dokument.
    • Att tänka på efter röntgenundersökning efter intravaskulära kontrastmedel.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Charlotte Appelkvist

Gäller från

2021-01-14

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Maire Puolakka

Dokument-ID

87201

Källa

Evolution