Navigera till sidans huvudinnehåll

CT Benbiopsi

Patienten ska ha en sängplats på Ryhov under biopsidagen för förberedelser och eftervård.

Förberedelser

 • Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockat.
 • Pvk ska vara satt och patienten ska vara sjukhusklädd och komma till röntgen i säng.
 • Fastande 4 timmar före undersökningen.
 • Dagsfärsk Apt-tid, Pk-INR och TPK ska finnas.
 • Pk-INR 1,4 eller lägre, trombocyter över 100. Om proverna avviker ska läkare konsulteras och man får diskutera åtgärd innan patienten kommer till röntgen.
 • NOAK-preparat och trombocythämmare ska vara utsatta enligt rutin.
 • Vid trombosprofylax med LMWH ska patienten inte erhålla det på morgonen.
 • PAD-remiss ska finnas i ROS. Printa inte ut provtagningsunderlag.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

 • Undersökningen utförs i buk- sido- eller ryggläge, beroende på förändringens lokalisation.
 • Patienten ska kunna ligga i den position ex. bukläge som röntgen har meddelat, viktigt att detta har testats innan undersökningsdagen.
 • Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen cirka 60 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.
 • Lokalbedövning ges.
 • Provtagning sker med biopsiinstrument, 2 – 3 prover.

Eftervård

Vid blödningsrisk: Patienten ska övervakas sängliggande och fastande med puls och blodtryckskontroller enligt medföljande eftervårdsblankett.

 

Vid pneumothoraxrisk: Patienten ska övervakas (sängliggande och fastande) minst 4 timmar med puls och blodtryckskontroller varje 30 minut. Vid andningspåverkan skrivs remiss för akut lungröntgen med pneumothoraxfrågeställning.

 

Eftervårdsblankett medföljer patienten till avdelningen.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Markus Irding

Gäller från

2022-01-10

Version

4.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

Dokument-ID

87065

Källa

Evolution