Navigera till sidans huvudinnehåll

Synstörning hos barn

Vårdnivå och remiss

Barn <8 år

Symtom

Snabbt eller långsamt debuterande synnedsättning ett öga eller båda ögonen

Remiss

Ögonläkare

Barn >8 år

Symtom

Snabbt debuterande synnedsättning ett öga eller båda ögonen

Remiss

Ögonläkare

Symtom

Långsamt debuterande synnedsättning ett öga

Remiss

Ögonläkare

Symtom

Långsamt debuterande synnedsättning båda ögonen

Hänvisa till

Optiker

Dubbelseende

Vid nytillkommet dubbelseende överväg hjärntumör. Samråd med ögonläkare eller barnläkare innan remiss.

Diagnostik och utredning

Barnhälsovården

Synprövning utförs vid 4 år och vid behov vid 5-6 års ålder enligt Riktlinjer i Rikshandboken.

Läs mer under relaterat, Ögon- och synprövning – 4 år, Rikshandboken Barnhälsovård avseende undersökningens genomförande

Elevhälsan

Synprövning utförs vid 6 års ålder samt vid behov.

Vägledning vid bedömning av synkontroll vid Elevhälsan:

Ett synskärpevärde på 0,8–0,9 med eller utan glas accepteras som normalt i förskoleklass och årskurs 1.

Skillnad mellan ögonen mer än en rad bör alltid omtestas. Om samma resultat vid omprövning så skickas remiss till ögonläkare. Exempelvis bör en elev som ser 0,65 höger och 0,9–1,0 vänster remitteras till ögonläkare.

En synskärpa på 0,7 eller lägre på något öga bör omtestas. Om samma resultat upprepas så sker remittering, enligt nedanstående råd, såvida eleven inte redan behandlas av ortoptist eller ögonläkare.

Elev med nyupptäckt synnedsättning som vid tidigare skolundersökning visat sig ha en synskärpa på minst 0,8 kan fr.o.m. 8 års ålder remitteras till leg. optiker om inga andra synbesvär föreligger. Denna grupp av elever utgörs huvudsakligen av myopier.

Barn under 8 år remitteras alltid till ögonläkare eller ortoptist liksom alla elever som inte kunnat korrigeras till minst 0,8 av leg. optiker.

Behandling

Enligt ögonläkare, ortoptist eller optiker. Glasögonbidrag finns för barn 0 – 8 år. Bidrag för glasögon eller kontaktlinser finns för barn och unga mellan 8 och 19 år från och med mars 2016, läs mer under relaterat, Glasögonbidrag för barn och unga.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2021-09-30

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Åsa Pettersson

Dokument-ID

221858

Källa

Evolution