Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut infektiös gastroenterit hos vuxna - Översikt tarmsmitta

Se Tarmsmitta under relaterad information.

Mikroorganism/agens

Inkubationstid

Symtom

Analys/Svarstid

Virus

 

 

 

Adeno

2-7 dygn

Beroende på virustyp: förkylningssymtom, halsont, svullna tonsiller, krupp, bronkit samt ev. hudutslag

infl. I bind- och hornhinnan konjunktivit gastroenterit

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

Eller Immunkromatografi
("snabbtest")

Calici

12-48 timmar

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

Hepatit A

2-6 veckor
(i medeltal 4 veckor)

Feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor. Trötthet och dålig matlust.

Antikroppar mot virus i blod.

Rota

1-3 dygn

Diarré och kräkningar, ibland uttorkning som följd.

Påvisning av DNA eller RNA (PCR-teknik)

Eller

Immunkromatografi ("snabbbtest")

Bakterie

 

 

 

Campylobacter

1-3 dygn (upp till 10 dygn)

Diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar

Clostridium Difficile

-

Från lindrig diarré till blodiga diarréer med hög feber. Ofta bärare som får symtom vid AB-behandling

Påvisande av toxin i avföring.

Svar: 3 timmar.

EHEC

3-4 dygn (1-8 dygn)

Magkramper och diarréer (ev. blodiga efter 2-3 dygn), illamående och kräkningar. I senare skede kan njursvikt (HUS), sönderfall av röda blodkroppar eller neurologiska symtom uppträda.

Molekylärdiagnostik (PCR-genteknik)

Svar: 2-4 dagar.

Salmonella

1-3 dygn

(långtidsbärarskap)

Buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar (kan också påvisas i blod eller urin)

Shigella

2-3 dygn (1-7 dygn)

Måttlig feber och diarré. Buksmärtor är ofta ett påtagligt symtom. Avföringen blir inte sällan slemmig och blodtillblandad.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar

Yersinia

2-7 dygn (upptill 10 dygn)

Akut insättande med diarréer, kräkningar och buksmärtor. Bland andra symtom kan nämnas feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation.

Bakterieodling från avföring.

Svar: 2-3 dagar.

(alt. antikroppar mot Yersinia i blod)

Toxin

 

 

 

Bacillus Cereus

Värmetåligt toxin: 1-6 timmar

Värmekänsligt toxin: 6-24 timmar

Värmetåligt toxin: Kräkningar

Värmekänsligt toxin: Diarré

Bakterier påvisas i mat

Clostridium Perfringens

10-12 timmar (8-24)

Kolik, diarréer, buksmärtor och illamående (sällan feber och kräkningar)

Bakterieodling från mat

Staphylococcus Aureus

1-7 timmar

Illamående magkramper, kräkningar och ofta följt av diarréer

Bakterie/toxin påvisas i mat

Parasit

 

 

 

Cryptosporidium

7 dygn (2-12 dygn)

Vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber

Mikroskopi av avföringsprov

Svar: 1-4 dagar

Dientamöba Fragilis

Okänd

Smärta och obehag i magen samt diarré

Mikroskopi av avföringsprov

Svar: 1-4 dagar

Giardia

7-10 dygn (3-25 dygn)

Diarré (ibland långvarig), magkramper, trötthet, viktminskning.

Mikroskopi av avföringsprov.

Svar: 1-4 dagar.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2023-05-17

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Karin Karlsson

Dokument-ID

271239

Källa

Evolution