Navigera till sidans huvudinnehåll

Problem med kort eller koder (för kommuner)

Förlust av koder

Om användaren har förlorat koder till sitt SITHS-kort kontaktar de HSA-administratör och uppger namn, HSA-ID och kortnummer. HSA-administratörer skickar sedan dessa uppgifter via ett mejl till ID-foto via funktionsbrevlådan. Då beställs ny PUK-kod. PUK-koden skickas som rekommenderat brev till kortinnehavarens folkbokföringsadress.

OBS! Gäller ej reservkort. Om användaren har förlorat koderna till sitt reservkort så går det inte att beställa nya koder. Närmaste chef initierar en beställning till Region Jönköpings län för ett nytt reservkort samt avregistrering av det gamla.

Förlust av kort

  • Dagtid – Kontakta närmaste ID-fotoenhet som spärrar/avregistrerar kortet. Du behöver uppge namn, arbetsplats och telefonnummer och du kan kontakta via mejl eller telefon.
  • Kvällstid och helger - Ring Telia kundservice för elektroniska ID så får du hjälp att spärra kortet. Detta gäller inte reservkort. Tfn 020-32 32 62 (välj 4 i menyn).
  • Förlust av SIS-märkt SITHS-kort ska också anmälas till polisen (www.polisen.se). Detta görs av den anställde.
  • Spärren går inte att hävas, utan du måste skaffa ett nytt kort.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ritva Svensson

Gäller från

2023-01-20

Version

1.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Therése Eklöv

Dokument-ID

252275

Källa

Evolution