Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska frågor och svar från verksamhet i RJL angående covid-19

Vårdhygieniska frågor och svar kopplade till vårdavdelningar

Skyddsutrustning

Var ska man ta på sig skyddsutrustningen?

Påklädning av ren skyddsutrustning sker på ett säkert avstånd från patienten. Beroende på lokalernas utformning kan detta antingen ske ute i korridor eller inne på vårdrummet.

Var ska man ta av sig skyddsutrustningen?

Man tar av sig eventuella handskar och plastförkläde inne på salen. Skyddsutrustning för ansiktet kan tas av utanför salen om man har kommit fram till att detta är en bättre lösning på den aktuella avdelningen. Vid aerosolgenererande procedur på vårdrummet ska andningsskyddet alltid tas av utanför.

Hur rengör man utrustning som använts på vårdrummet?

Desinfektion av utrustning som använts patientnära görs med ytdesinfektionsmedel med tensider. Detta kan antingen ske på vårdrummet eller vid rengöringsstationer utanför vårdrummen. Rullvagnar kan används som avlastningsyta och delas in i ”smutsig sida” och ”ren sida”.

Visir och skyddsglasögon rengörs utanför vårdrummet.

Varför ska man inte alltid använda långärmat plastförkläde?

Basala hygienrutiner gäller och räcker. Förkläde utan ärm räcker i de flesta situationer. Långärmat plastförkläde ska endast användas vid risk för att arbetsdräkten och/eller underarmarna blir kraftigt nedsmutsade (t.ex. vid omvårdnad av patient som kräks). Desinfektera händer och underarmar efter avtagning av förkläde, oavsett om förklädet saknar eller har ärm.

När patienten bedöms vara smittfri men av andra orsaker inte är utskrivningsklar, hur ska man tänka då med skyddsutrustning?

Låt patienten duscha och byta till rena kläder. Byt sängkläder och torka av alla tagytor med ytdesinfektion. När detta är gjort behöver ingen skyddsutrustning användas.

Inne på rummet pågår en aerosolgenererande procedur då kollegan suger i tracheostomin på en patient på en flersal. Kan jag glänta på dörren och meddela ett snabbt besked utan andningsskydd på?

Ja det kan du. Det innebär ingen risk för dig.

Patient som blivit av med sin tracheostomi. Det kan ta ett tag innan stomat läker. Det kan glipa och när patienten hostar så kan det komma upp slem. Behöver man ha andningsskydd vid skötsel av stomat?

Nej det behövs inte. Skydd för ansiktet mot skvätt och stänk är fullt tillräckligt. Hostan genererar ingen aerosol.

Städning, rengöring, tvätt och avfall

Ska man ha stora sopställningar med soppåsar på vårdsalen eller en mindre med lock/ pedal?

Eftersom det blir mycket brännbart avfall är det bra med sopställning på sal –om den får plats.

Hur ska man tänka kring tagytor runt patienterna? Alla som vårdas här har ju covid, är det ändå viktigt att städa?

Det är viktigt att hålla nere mängden smittämnen i miljön. Detta gäller förstås både coronavirus och andra mikroorganismer som patientens omgivande miljö blir kontaminerad med. Att hålla rent i miljön är både ett skydd för oss som personal samt minskar risken för spridning av andra mikroorganismer mellan patienterna.

Kissflaskor/ bäcken – Hur tar man ut dem från vårdsal till desinfektionsrum (”sköljrum”)?

Om det inte finns någon spoldesinfektor på rummet behöver kissflaskor/ bäcken tas ut till spoldesinfektorn i desinfektionsrummet. Det är då ok att behålla skyddsutrustningen på för att förhindra stänk/ spill av kroppsvätskor på kläderna. Tänk på att inte kontaminera dörrhandtag! Efter att du är klar i desinfektionsrummet kan du ta av dig handskar och förkläde där. Om du tycker att det känns tryggast att ta av dig skydd för ansiktet framför en spegel kan du gå tillbaka och ta av dig detta i vårdrummet (eller på den plats där avtagning av skydd för ansiktet brukar göras). Glöm inte att du ska ha nyspritade händer innan du rör skyddsutrustning för ansiktet.

Hur ska sängar städas vid utskrivning?

Vanlig städning, det vill säga avtorkning med ytdesinfektionsmedel med tensider.

Hur ska man göra med handskpaket, toarullar och duschdraperier vid utstäd efter covid-patient?

Behöver inte bytas ut om det inte förekommit annan samtidig smitta/ riskfaktor med stor risk för smittspridning (t.ex. om patienten haft samtidig vinterkräksjuka, clostridieinfektion, diarré eller kräkning). Handskpaket som hanterats med rena händer behöver inte kasseras.

Duschdraperi – tvättas mellan patienter på salen eller plockas bort?

Se svaret ovan.

Stasband av flergångstyp – hur ska de rengöras?

Torka av med rikligt med ytdesinfektionsmedel. Häng upp på tork!

Hur gör vi med lyftskynken och överdrag till tryckavlastande dyna?

Covid-19 dör lätt av värme. Skynken och överdrag tvättas i maskin på minst 60 grader. Vid transport från vårdrum till tvättmaskin läggs sakerna i plastpåse. Bra om de kan läggas direkt i tvättmaskinen och inte mellanförvaras. Tänk på att torka lucka samt runt lucköppning med ytdesinfektion för att undvika kontamination av den sedan rena tvätten.

Hur gör vi med blodpåsar? Tomma blodpåsar ska sparas i kylskåp i desinfektionsrummet i 4 h. Är det ok att lägga den tomma blodpåsen i dubbla soppåsar och lägga i kylskåpet? Sedan slänga som vanligt i brännbart?

Det viktiga är att inga påsar eller föremål som kan vara kontaminerade med virus läggs direkt in i kylen! Lägg blodpåsen i ren soppåse som tillsluts och sedan läggs i kylen (som vanligt alltså). Blodpåsar som är tömda får slängas i brännbart. Annars bör de kasseras som smittförande avfall (som alltid när det handlar om kroppsvätskor eller annat biologiskt material).

Var slänger jag sugkatetrar efter att jag använt dem?

I vanliga sopor. Brännbart avfall.

Var slänger jag de 10 ml sprutor som jag använt för att aspirera i trachen?

I behållare för smittförande avfall som finns på rummet.

Patienten

Hur gör man med patientens privata kläder och tillhörigheter om patienten flyttas till IVA och platsen måste iordningställas till ny patient.

Lägg patientens privata kläder och eventuella tillhörigheter i en ren plastpåse (eller dubbla påsar, om tunnare variant används). Här kan det vara bra att vara två och hjälpas åt så att sakerna inte riskerar att kontaminera påsens utsidor. Märk påsen med patientens id och förvara i lämpligt utrymme. Ev värdesaker kan behöva låsas in enligt avdelningens rutiner för detta. Säkerställ att värdesaker tas om hand så att de inte kan kontaminera utrymmet där de förvaras eller andra patienters värdesaker. Plastpåse kan behöva användas.

När patienten går ut på toaletten i korridoren, vad gäller?

Försök få patienter att signalera när de går på WC för att personalen ska vara förberedd. Ringer det från WC och personal behöver titta in för att se om patienten behöver hjälp kan det vara lämpligt att den som tittar in har tagit på sig ett visir och munskydd. Detta som en extra säkerhetsåtgärd ifall man skulle möta patienten på nära håll precis när man öppnar dörren. Är patienten kvar inne på WC och behöver hjälp ber man patienten vänta medan man klär på sig övrig skyddsutrustning som behövs innan man går in och hjälper patienten.  Efter att patienten lämnat WC behöver tagytor som patienten eller hjälpande personal varit i kontakt med torkas av med ytdesinfektion. Glöm inte dörrhandtag både på in- och utsida av WC-dörren och vårdrummets dörrhandtag!

Rutin för anhöriga till patient i livets slutskede?

Om anhöriga deltar i nära omvårdnad ska de erbjudas relevant skyddsutrustning och instruktion för hur den används, även om de själva har genomgått covid-19 infektion.

Får covid-19 patient opereras?

Ja absolut! Ingen nödvändig vård får fördröjas! Det finns rutiner för att hantera covid-19-patienter på operationsavdelning.

Personal

Rengöring av skor alt. byta skor när man går tillbaka till sin ordinarie avdelning?

Golv och skor (särskilt undersidan) ska alltid betraktas som smutsiga, både vid känd och icke känd smitta i omgivningen. Tänk på god handhygien efter att du har tagit i skorna. Om du får något synligt stänk på skorna behöver de naturligtvis rengöras på lämpligt sätt (t.ex. sprita av dem med ytdesinfektionsmedel). Den lilla mängd smittämnen som eventuellt finns i luften och faller ner på skorna utgör enligt vår bedömning inte någon fara.

Skoskydd (tossor) innebär inte någon förhöjd säkerhet, då skorna ändå vidrörs vid påtagning och de smutsiga skoskydden vid avtagning. Arbetsskor kan förvaras på t.ex. ett golv i ett klädskåp, men du ska naturligtvis inte lägga andra saker på den yta där du ställer dina smutsiga skor. Fötter med skor på får heller aldrig sättas upp i soffor, på stolar, bord m.m.  Vid transport av arbetsskor mellan t.ex. olika arbetsplatser kan det vara klokt att lägga dem i en plastpåse och inte direkt ner i någon väska tillsammans med andra saker.

Var ska personalen byta om vid arbetspassets slut? Måste man duscha?

Ordinarie omklädningsrum. Eventuell dusch är frivilligt.

Rutiner vårdsal

Hur gör vi med brickor och matvagnar?

Ställ in i vanliga brickvagnen. Torka av handtagen på brickvagnen med ytdesinfektion innan retur till köket. (Gäller i Eksjö och Värnamo som har samma typ av system.) Hitta ett bra flöde för brickornas väg från rummen till vagnen. Du behöver normalt sett inte ha handskar på dig när du hämtar bricka hos patienten.

Ska dörren till vårdsalen vara stängd?

Ja, dörren ska vara stängd så länge de som vårdas där bedöms vara smittsamma. Undantag kan möjligen göras för svårt sjuk patient där personalen behöver ha extra uppsikt. OBS! Om aerosolgenererande procedur pågår måste dörren vara stängd.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Andreas Lägermo

Version

1.1

Handlingstyp

Information

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

149657

Källa

Evolution