Navigera till sidans huvudinnehåll

Hygienrutiner vid provtagning för SARS-CoV-2

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

En god handhygien är den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra smittspridning med covid-19. Handdesinfektionsmedel avdödar coronavirus.

Vid provtagning som utförs av vårdpersonal används följande skyddsutrustning:

  • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun) eller skyddsglasögon
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR)
  • Plastförkläde av engångstyp (utan ärm).
  • Skyddshandskar används vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor. Handskar ska bytas mellan varje patient och mellan olika vårdmoment. Händerna ska spritas före och efter användning av handskar. Över- och felanvändning av handskar är en riskfaktor för smittspridning.

Munskydd och övrig skyddsutrustning gör ingen nytta på längre avstånd, t.ex. när man bara pratar med patienten på avstånd.

Vid egenprovtagning som utförs av patienten själv behövs ingen skyddsutrustning på personalen.

Rengöring av rummet efter patientbesök

Tagytor torkas av med ytdesinfektionsmedel med tensider. Golvet behöver inte städas mellan varje mottagningsbesök, utan städas en gång per dag med rengöringsmedel och vatten. Vid spill av kroppsvätskor utförs punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider.
Nästa patient kan tas in på rummet direkt efter avslutad rengöring.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2020-06-29

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

152510

Källa

Evolution