Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Smittspårning vid nyupptäckt fall av covid-19 hos personal i kommunal vård och omsorg


Om en person med covid-19 arbetar inom kommunal vård och omsorg och varit på arbetsplatsen med symtom, eller inom 24 timmar före symtomdebut, bör ansvarig läkare remittera smittspårningen till Central smittspårningsenhet:

  • Skicka remiss i Cosmic, Mottagande enhet: Infektionskliniken, Remisstyp: Vårdbegäran, Remissmall: Central smittspårning

Chef för omsorgs- eller hälso- och sjukvårdsverksamhet behöver vara ansvarig läkare behjälplig i smittspårning på arbetsplatsen.

En smittspårning behöver göras om en medarbetare varit på arbetsplatsen med symtom, eller inom 24 timmar före symtomdebut.

Så snart en sådan situation blir känd behöver följande åtgärder vidtas av ansvarig chef:

  • Kartlägg vilka personer som kan ha blivit utsatta för smitta.
  • Informera berörda personer om att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de ska vara uppmärksamma på infektionssymtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Använd informationsbladet Information till närkontakter.
  • Det är viktigt att du av sekretesskäl inte talar om vem den sjuke individen är.

Medarbetare som blivit utsatta för smitta på arbetsplatsen kan arbeta som vanligt så länge de är fullt friska. Omsorgstagare som utsatts för smitta men inte har några symtom hanteras enligt vanliga rutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2020-11-18

Version

4.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

159754

Källa

Evolution