Navigera till sidans huvudinnehåll

Angiografi coronar/PCI

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Förberedelser

 • Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i ROS av remittenten.
 • Särskild kallelse kommer att skickas till patienten från medicinkliniken, hjärtsektionen.
 • Patienten ska vara inneliggande, skrivs in av läkare på hjärtvårdsavdelningen, antingen samma dag eller kvällen innan.
 • Patienten kommer i säng eller rullstol till angiografilabbet, ska vara sjukhusklädd.
 • Patienten får äta en normal frukost på undersökningsdagens morgon, men får inte dricka kaffe, te eller coca cola.
 • Eventuell premedicinering (något lugnande) i samråd med inskrivande läkare.
 • PVK 1,0.
 • Om patienten äter Waran, NOAK eller Marcumar ska särskild information ges av respektive AK-mott.
 • Prover ska vara klara, blodstatus och elstatus.
 • Ange eventuell kontrastallergi.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning

Hur går en undersökning till

 • Man tvättar och klär patient och utrustning sterilt.
 • EKG, pulsoximeter kopplas på patienten och följs under hela undersökningen.
 • Blodtryck tas.
 • Punktion sker i en artär antingen i handleden eller i ljumsken, vanligtvis på höger sida. Detta sker med lokalbedövning.
 • En tunn kateter förs upp i artären och läggs i mynningen på kranskärlet, därefter sprutas kontrastvätska i kärlet samtidigt som flera bildserier tas och kärlen avbildas på skärmen.
 • Efter bildtagningen granskar operatören bilderna och diskuterar fallet med ansvarig läkare.
 • Därefter bestäms vilken behandling som ska ges till patienten. Exempelvis enbart läkemedelsbehandling, PCI eller diskussion på rond i Linköping för eventuell bypass operation.
 • Om PCI, ballongvidgning och/eller stentinläggning, ett tunt metallnät läggs in i kärlet, görs det oftast direkt i anslutning till undersökningen.

Eftervård

 • Kompression läggs på insticksstället. Olika metoder finns.
 • Patienten skickas tillbaka till hjärtvårdsavdelningen och övervakas där.
 • Vid okomplicerad undersökning och om PCI inte har gjorts kan patienten gå hem samma dag. Annars bedöms vårdtid beroende på vald behandling och patientens tillstånd.
 • Om PCI gjorts får patienten oftast stanna kvar över natten.

Komplikationer

Det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer efter en kranskärlsröntgen. Den vanligaste komplikationen är blödning i ljumsken. Tunga lyft och kraftig kroppsansträngning ska undvikas första veckan efter en kranskärlsröntgen.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Niclas Lindberg

Gäller från

2021-10-04

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Strömberg Gustafsson

Dokument-ID

87558

Källa

Evolution