Navigera till sidans huvudinnehåll

Rotfyllning

Rotfyllningen utförs genom att ett guttaperka point cementeras med sealer vid ett adekvat rensdjup. Pointet justeras för att passa apikalt i kanalen, så kallad tug-back. Guttaperkan kan sedan brännas av med lämpligt instrument och kompletteras med lateral points eller varmflytande guttaperka för att skapa en tät förslutning av rotkanalen. Rotfyllningen bör sträcka sig från rotkanalens mynning till 0,52 millimeter från röntgenologiskt apex. Efter att rotfyllningen utförts bör en slutröntgenbild tas för att kontrollera att rotfyllningen är tät och att den har nått rensdjupet.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-18

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127045

Källa

Evolution