Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Odontologiskt profylaxprogram för Aperts syndrom


 

Profylaxprogrammet skall anpassas individuellt efter individens/familjens behov och önskemål. Följande förslag skall ses som ett hjälpmedel i processen att skapa goda munvårdsrutiner och förebygga tandsjukdomar.

1 och 2 år

Undersökning av tandläkare/tandhygienist, ev på BVC.

– speciell uppmärksamhet på gingivit och kritkaries (OBS! all karies ska   behandlas).

– kostanamnes, information kost/karies.

– munhygieninformation, etablera tandborstning 2 ggr dagligen med lågfluorhaltig tandkräm när första molaren erupterat.

– tilläggsprofylax och återbesök hos tandhygienist för uppföljning och stöd till föräldrarna vid behov.

3 år

Årligen undersökning av tandläkare.

– speciell uppmärksamhet på ev gingivit och tidiga tecken på karies.

– individualiserat program för inskolning till tandvård när barnet är behandlingsmoget.

– tilläggsprofylax vid behov (exempelvis fluor, klorhexidin, uppföljning hos tandhygienist).

4 – 19 år

Undersökning av tandläkare.

Behandling hos tandhygienist med lämpligt intervall, förslagsvis var 3:e eller 6:e månad.

– Extra fluortillägg vid behov.

– Alla permanenta molarer och ev premolarer bör fissurförseglas så snart som möjligt efter eruption, överväg även fissurförsegling av primära molarer.

Extra uppmärksamhet under den period som patienten behandlas med fast ortodontisk apparatur, ev profylaxbesök hos tandhygienist med tätare intervall.

10 – 12 år

Vid denna ålder kan barnet som tidigast utföra tandborstningen helt på egen hand - viktigt att introducera lämpligt hjälpmedel (se förslag nedan), öva på rätt teknik och följa upp hos tandhygienist.

Viktigt att bygga upp individens egenansvar för munvård och munhälsa.

20 år

Vid Aperts syndrom ersätts kostnaderna för tandvård i vuxen ålder av landstinget efter särskild prövning. Det gäller rehabiliterande åtgärder (protetisk behandling) t ex att ersätta saknade tänder eller stabilisera bettet efter käkoperationer.

Patientavgift debiteras enligt sjukförsäkringen.

 

Patientavgift debiteras enligt sjukförsäkringen för all tandvård för dem som

– tillhör personkretsen enligt LSS

– bor i särskilt boende eller har motsvarande omsorgsbehov.

Förslag på hjälpmedel

Greppförstorare

Grepptång

Elektrisk tandborste

Tandtrådshållare

Munvinkelhållare

 

Utarbetat vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping i samarbete med Apertföreningen år 2000

Sidinformation

Innehållsansvarig

Johanna Norderyd

Gäller från

2019-01-31

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Johanna Norderyd

Dokument-ID

109822

Källa

Evolution