Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 i kommunal vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 har successivt minskat och flera faktorer indikerar nu att vi har en stabil låg nivå i samhället. Det tillsammans med;

  • mycket god vaccinationstäckning på särskilt boende för äldre
  • god vaccinationstäckning av riskgrupper och andra äldre
  • samt få sjukdomsfall inom vård och omsorg

gör att Smittskydd Vårdhygien bedömer risken för smittspridning i vård och omsorg som relativt låg.

Från och med 16 maj rekommenderar därför Smittskydd Vårdhygien inte längre någon generell användning av munskydd som source control, vid alla kontakter med vårdtagare där avstånd inte kan hållas.

Vid utbredd smittspridning i personalgruppen bör munskydd övervägas vid alla kontakter med vårdtagare eller personal där avstånd inte kan hållas. Rådgör gärna med Smittskydd Vårdhygien.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med vårdtagare samt vid arbetssituationer då det inte är möjligt att hålla avstånd till övrig personal.
Undantag: Då munskydd använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Vid misstänkta eller konstaterade fall av covid-19

Rekommenderad skyddsutrustning vid misstänkta fall eller konstaterade fall, liksom vid misstänkt utbrott kvarstår som tidigare d.v.s. munskydd IIR/andningsskydd och skydd för ögonen med skyddsglasögon eller ett heltäckande visir. Se vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 på särskilt boende eller korttidsenhet Eller vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 i ordinärt boende.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2022-05-16

Version

8.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

David Edenvik

Dokument-ID

179953

Källa

Evolution