Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ansvar för geografiskt närområde


Detta är ett förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län, Regelbok 2020, avsnitt 3.2 Vårdcentralens uppdrag – Geografiskt närområde. Fastställt av primärvårdsenheten.

Vårdcentralen ansvarar för ett geografiskt närområde. Region Jönköpings län äger rätt att korrigera geografiska närområden i samband med förändringar.

Fördelningen av närområden

Regionen Jönköpings läns fördelning av geografiska närområden bygger på kommunernas system med nyckelkodsområden.

Region Jönköpings läns fördelning är gjord enligt följande principer:

  • vårdenhetens geografiska placering och angiven kapacitet
  • för befintliga verksamheter har nuvarande områden behållits så långt det varit möjligt
  • inga närområden bryter någon kommungräns (för att underlätta samverkan med kommunen och indelningen i jourområden)
  • region Jönköpings läns målsättning är att en vårdcentral ska ansvara för ett område med minst 3 500 invånare.

 

För fördelning av geografiska närområden, se länk under relaterat innehåll:
Ansvar för geografiskt närområde, nyckelkoder i Diverportalen.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Bojestig

Gäller från

2020-01-01

Version

6.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

117052

Källa

Evolution