Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Smittspårning i vården


Om en person med covid-19 haft vårdkontakter under smittsam period bör ansvarig läkare remittera smittspårningen till Central smittspårningsenhet:

  • Skicka remiss i Cosmic, Mottagande enhet: Infektionskliniken, Remisstyp: Vårdbegäran, Remissmall: Central smittspårning

Ansvarig chef på berörd vårdenhet behöver vara behjälplig i smittspårningen enligt nedan.

I följande situationer behöver en smittspårning göras på arbetsplatsen:

  • En medarbetare som är positiv för covid-19 har varit på arbetsplatsen med symtom, eller inom 24 timmar före symtomdebut
  • En patient som är positiv har vårdats utan att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits

Följande åtgärder behöver ansvarig chef i så fall vidta:

  • Kartlägg vilka personer som kan ha blivit utsatta för smitta.
  • Informera berörda personer om att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de ska vara uppmärksamma på infektionssymtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Använd informationsbladet Information till närkontakter.
  • Det är viktigt att du av sekretesskäl inte talar om vem den sjuke individen är.

Medarbetare som blivit utsatta för smitta på arbetsplatsen kan arbeta som vanligt så länge de är fullt friska. Patienter som utsatts för smitta men inte har några symtom hanteras enligt vanliga rutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2020-09-11

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

159740

Källa

Evolution