Navigera till sidans huvudinnehåll

Förflyttnings/orienteringshjälpmedel - regler för förskrivning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

För personer med synnedsättning som har stora svårigheter att orientera och förflytta sig.

  • Orienteringshjälpmedel (vita käppar, elektroniska orienteringshjälpmedel, ljudsignalsändare).
  • Bidrag till cykel.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta självständig förflyttning och orientering.

Förskrivare

Synpedagog.

Kriterier

Personen ska ha behov av förflyttningshjälpmedel för att möjliggöra självständig orientering och förflyttning.

Uppföljning

Uppföljning och träning skrivs in i re-/habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Typer av hjälpmedel:

  • Markeringskäppar
  • Stödkäppar
  • Teknikkäppar
  • Elektroniska orienteringshjälpmedel
  • Ljudsignalsändare
  • Påhängscykel för barn och tandemcykel för vuxna (bidrag)

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-01-17

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt Forsberg

Dokument-ID

87132

Källa

Evolution