Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Riktlinjer för uppföljning efter mucogingival kirurgi, fritt gingivaltransplantat


Omedelbart postoperativt

 1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
 2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer med mera). Information om vikten av noggrann postoperativ uppföljning.
 3. Utsättning av mekanisk rengöring i operationsområdet samt insättning av Flux Klorhexidin.

Kommentar: Zendium /Acta tandkräm rekommenderas vid tandborstning i ej opererade områden (eller annan tandkräm utan natriumlaurylsulfat).

Återbesök 12 veckor

 1. Inspektion i operationsområdena Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Eventuell packning avlägsnas.
 3. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 4. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 5. Tvättning med Flux Klorhexidin. Patienten instruerats att fortsätta med Flux Klorhexidin till nästa besök och ej rengöra i operationsområdet.

Återbesök 34 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Tvättning/baddning med Flux Klorhexidin.
 3. Patienten instrueras att fortsätta med Flux Klorhexidin till nästa besök och ej rengöra i operationsområdet.

Återbesök 6 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Munhygieninstruktion, skonsam tandborstteknik med TePe Special Care, extra mjuk interdentalborste eventuellt mindre storlek.
 3. Eventuellt utsättning av Flux Klorhexidin och övergång till Corsodylgel® på tandborste.
 4. Professionell tandrengöring.

Återbesök 10 veckor, 3 månader, 6 månader

 1. Inspektion och munhygienkontroll.
 2. Infärgning och reinstruktion. Eventuellt kan vanlig tandborste sättas in vid kontroll 10 veckor.
 3. Eventuell professionell tandrengöring.
 4. Fortsatt skonsam tandrengöring fram till utvärdering.

Utvärdering 6 månader

 1. Information till patienten om behandlingsresultatet.
 2. Ställningstagande till fortsatt behandling och uppföljning enligt terapiplan.

Sidinformation

Innehållansvarig

Eva Johansson

Gäller från

2020-01-20

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ola Norderyd

Dokument-ID

109758

Källa

Evolution