Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Stöd och behandling via Internet


Förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län, Regelbok 2020, avsnitt 3.3 Tillgänglighet – E-tjänster.   

Stöd och behandling via internet ökar tillgängligheten till vård då patienten kan genomföra behandlingen när och var det passar dem bäst. Möjlighet till hjälp i ett tidigt skede leder till tidigare behandling, minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader för samhället. Vården når grupper av patienter som av olika anledningar har svårt att komma på traditionell behandling. En behandlare hinner med 3-4 gånger fler patienter än vid traditionell behandling, vilket i kombination med färre fysiska besök ger lägre resursåtgång och kostnader.

Stöd och behandling via internet sker alltid i samspel mellan behandlare/vårdpersonal och patienten. Utbildningskrav för behandlare av iKBT är minst KBT-utbildning steg 1 samt internutbildning i iKBT. Vid iKBT ska behandlaren alltid genomföra ett första bedömningssamtal (fysiskt eller via video) och rekommenderas att genomföra ett fysiskt avslutningssamtal.

Under pågående iKBT-behandling följer ansvarig vårdpersonal patienten via behandlingsplattformen Stöd och behandling eller motsvarande. Dessa kontakter får inte klassas som besök utan ska registreras som "Administrativ kontakt" och genererar inte patientavgift.

Alla vårdcentraler som har avtal med Region Jönköpings län ska enligt regelboken Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län aktivt erbjuda, informera om och administrera följande stöd- och behandlingsprogram:

  • Ångesthjälpen – iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Ångesthjälpen ung - iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Depressionshjälpen – iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Oroshjälpen – iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Stresshjälpen – iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Sömnhjälpen – iKBT behandlingsprogram (Psykologpartners)
  • Tobakshjälpen – Stödprogram för att sluta röka eller snusa (Region Jönköpings län)

 

Aktivt informera innebär att all personal på vårdcentralen ska ha god kunskap om de stöd- och behandlingsprogram som vårdcentralen erbjuder för att i möte med patienter kunna prata om stöd och behandling via internet.

Aktivt erbjuda innebär att alla behandlare lyfter fram och pratar om de stöd- och behandlingsprogram som kan passa respektive patient. Behandlare genomför alltid ett bedömningssamtal för att säkerställa att behandlingen passar patienten.

Administrera innebär att behörighetsadministratör aktiverar och inaktiverar behörighet för behandlare samt att dataadministratör gallrar avslutade behandlingar enligt riktlinje för respektive program.

 

För mer information kontakta:

Kerstin Karlsson, folkhälsa och sjukvård

Kerstin.karlsson@rjl.se

Josefine Laago, kommunikationsavdelningen

Josefine.laago@rjl.se

 

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sven-Åke Svensson

Gäller från

2020-05-28

Version

4.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

142752

Källa

Evolution