Navigera till sidans huvudinnehåll

MADRS-S, instruktion

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

Det finns två versioner. MADRS – en klinikerskattning/expertversion med 10 frågor (items) och MADRS-S – en självskattningsversion med 9 frågor (items).

 

MADRS-S är en självskattningsskala för att bedöma svårighetsgraden av

depression och kan vara ett stöd i bedömningen av depression.

MADRS-S har visat sig vara känslig för förändring i graden av depression, varför den lämpar sig för att mäta effekten av behandling samt hur depressionen förändras över tid.

 

MADRS-S innehåller 9 frågor som kan ge mellan 0-6 poäng. Maxpoäng är således 54 poäng. MADRS innehåller 10 frågor med max 60 poäng

 

Referensvärden finns för MADRS, men det finns ännu inga gränsvärden som bekräftats i publicerade studier för MADRS-S. Eftersom överensstämmelsen mellan MADRS och MADRS-S är dokumenterat god kan liknande referensvärden anges för MADRS-S, trots att självskattningen bara innehåller 9 variabler, mot MADRS' 10.

 

Referensvärde MADRS

0-6 poäng: ingen depression

7-19 poäng: mild depression

20-34 poäng: måttlig depression

35-60 poäng: svår depression

En MADRS-S poäng >20 bör alltid föranleda en diagnostisk intervju med frågeställningen egentlig depression

 

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ann-Britt Ekvall

Gäller från

2022-08-30

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Ann-Britt Ekvall

Dokument-ID

113888

Källa

Evolution