Navigera till sidans huvudinnehåll

Anställning upphör (för kommuner)

Kortinnehavaren

Kortinnehavaren lämnar sitt SITHS-kort till behörig chef när anställningen upphör helt i kommunen. Kortinnehavaren har vid inlämningen klippt sitt kort genom chipet.

Lokal rutin kommun och ID-foto enhet

  • Kortet lämnas av chef till HSA-administratör som snarast kontaktar respektive ID-fotoenhet via funktionsbrevlådan, om att kortinnehavarare har slutat.
  • HSA-administratören ska uppge namn, HSA-ID och kortnummer för att ID-foto ska kunna avregistrera kortet i SITHS-admin.
  • ID-foto återkopplar till HSA-administratör och användaren kan tas bort ifrån HSA-katalogen och SITHS-kortet kan kasseras.

OBS! Om användaren inte har lämnat in sitt SITHS-kort vid avslut av anställning, tar SITHS-förvaltningen fram rapporter varje månad på avslutade personer (slutdatum i HSA har passerat) med aktiva SITHS-kort. Tillsammans med HSA-administratör görs en utredning om SITHS-kortet kan/ska avregistreras.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ritva Svensson

Gäller från

2023-01-13

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Therése Eklöv

Dokument-ID

252324

Källa

Evolution