Navigera till sidans huvudinnehåll

IT-stöd för leverantörer inom vårdval

System

Beskrivning

Förutsättningar/krav

1177 Rådgivningsstöd

Nationellt stöd för sjukvårdsrådgivning via telefon

 

1177 Vårdguiden

Nationell webbplats med information och e-tjänster för hälso- och sjukvård och tandvård

Tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter

1177 Vårdguidens e-tjänster

Nationellt system för personliga e-tjänster i hälso- och sjukvård och tandvård

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Comprima

Scannerlösning för att läsa in journalhandlingar

 

Cosmic

Vårdadministration, resursplanering, vårddokumentation och läkemedelshantering

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Cosmic Link

Samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun och psykiatrisk öppenvård

 

Digitala möten för samordnad vårdplanering

Digital lösning inkl video-funktioner för samordnad vårdplanering

 

Digitalt stöd för hälsosamtal

 Webbstöd för hälsosamtal

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Diverportalen

Uppföljning, analys och statistikrapporter

 

eFrikort

Förteckning över högkostnadsbelopp, frikort för vård, viss tandvård och sjukresor

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

EKG Muse

Registrering av EKG

 

Forum

Administration och arkivering av patientdata inom oftalmologi

Obligatoriskt för specialiserad ögonsjukvård

HSA

Katalogtjänst med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter

Utse lokal administratör och tillhandahålla aktuella uppgifter för personal, enheter och funktioner i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinjer

Infektionsverktyget

Nationellt system för rapportering och analys av infektioner, integrerat i Cosmics läkemedelsmodul

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Intranät

Arbetsredskap och intern informationskanal och mötesplats

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

LoK

Annonsering och anmälan till kurser och utbildningar via Region Jönköpings läns intranät och webbplats

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer.

Lovisa

Ersättningssystem med utbetalningsunderlag och besöksspecifikationer för primärvård inom vårdval

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Master

Befolkningsregister

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Medrave

Visualiserar kvalitetsindikatorer för primärvården

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

MittVaccin

Register för vaccinationer (utom barnvaccinationer inom BVC-programmet och skolhälsovården)

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

MOA

Mätportal för processutveckling

Registrering för mätning av vårdhygien

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Samlad journalinformation som registrerats hos landsting, kommuner eller privata vårdgivare

Medarbetaruppdrag i HSA och SITHS-kortinloggning

Picsara

Hantering och lagring av digitala media (bild, film, ljud)

Obligatoriskt för specifika verksamhetsområden

Raindance

Beställningsportal för förbrukningsvaror

 

ROS

Beställningar, remiss och svar från laboratoriemedicin, radiologi och klinisk fysiologi integrerat i Cosmic

Verksamhetsuppdrag i HSA

Sesam

Beställning, inköp, lager, teknisk service, underhåll och fakturering av hjälpmedel

 

SITHS

Säker identifiering med elektronisk tjänstelegitimation.

Leverantören ska utse lokal ansvarig kortadministratör (LRA) enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

SmiNet

Nationellt system för anmälan av smittsamma sjukdomar

Följa Region Jönköpings läns riktlinjer

Synergi

Rapportering och uppföljning av avvikelser samt hantering av förbättringsförslag och patient- och kundsynpunkter

Följer Region Jönköpings läns riktlinjer. Kan användas om vårdgivaren har access till Intranätet.

Telefoni

Leverantören kan ingå i Region Jönköpings läns telefonitjänster - Region Jönköpings läns tillhandahåller då telefonitjänst med tillhörande stödsystem för hänvisning, statistik, upplysning och samordning

 

Tjänstekatalogen

Beställningssystem för Region Jönköpings läns IT-tjänster

Systemet används vid beställning, felanmälningar och förfrågningar av IT-relaterade tjänster

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Henrik Vågberg

Gäller från

2021-10-26

Version

3.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Maria Engquist

Dokument-ID

117596

Källa

Evolution