Navigera till sidans huvudinnehåll

1177-varumärket Tryggve, riktlinjer

Varumärket Tryggve – ett varumärke inom 1177 Region Jönköpings län

Tryggve är namnet på en nallebjörn och också ett varumärke inom varumärket 1177 i Region Jönköpings län. Nallebjörnen Tryggve finns som dräkt, som mjukisdjur, som fotografi och i filmer (person iklädd Tryggvedräkten) och som olika illustrationer.

Illustrationer av Tryggve finns på diverse informationsmaterial i pappersform, på giveaways som t ex reflexer, och särskilda eventprodukter t ex målarbok.

Syftet med Tryggve är att:

 • bidra till barns delaktighet i sin hälsa och vård
 • skapa igenkänning och trygghet
 • nå föräldrar genom barns intresse, t ex tipsa om innehåll på 1177.se och dess tjänster.

Varumärket Tryggve bygger på att relationer lättare leder till handling och engagemang än information (envägskommunikation).

Varumärkespersonlighet för 1177

Många hör av sig till mig när de behöver ett råd. Det är för att de litar på min kunskap och för att jag är bra på att lyssna. Jag tycker också om att vara uppdaterad kring det senaste. Jag gillar att peppa andra, att inspirera och att visa vägar till nästa steg. Jag är bra på att säga som det är, utan att krångla till det. Jag drivs av att ge andra en trygg grund att stå på, vara seriös, förmedla livslust, skapa en känsla av sammanhang, att inspirera andra.

I mitt nätverk finns dessutom alltid någon jag snabbt kan hänvisa till när jag inte själv har svaret. Ingen fråga är för liten.

Mina egenskaper:

 • Kunnig
 • Pålitlig
 • Klok
 • Medmänsklig
 • Lyhörd
 • Attraktiv
 • Professionell

Varumärkespersonlighet för Tryggve (tillägg till 1177)

Tryggve är en trygg, omtänksam och snäll kompis som man kan lita på. Han är en godhjärtad superhjälte med sin mjuka päls och röda cape.

Han lockar till uppmärksamhet, tycker om att kramas och vill gärna ha kontakt med alla – både stora och små. Han gillar att hitta på saker, skoja och när det är full fart. Han är pigg och ser positivt på livet.

Tryggve vill inspirera till att röra på sig, äta bra och ta hand om sig själva. Han ser och bryr sig om alla precis som de är.

Men Tryggve är också en trygg famn men sin mjuka päls när något känns otäck, skrämmande eller nytt. En tass att håll i eller klappa på som kan lugna både stora och små.

Tryggves målgrupp

Tryggve som varumärke vänder sig till barn och deras föräldrar och anhöriga.

När Tryggve infördes var barnhälsovården den verksamhet som konceptet utvecklades tillsammans med. Styrkan i att vända sig till denna målgrupp är att kontakten med barnhälsovården är kontinuerlig under ett antal år och då är förutsättningarna till goda relationer större än de annars skulle vara. Det bedöms också ha en betydelse att nyblivna föräldrar kan ha en större benägenhet till livsstilsförändring och har ett stort intresse för information som rör sitt barns hälsa.

Användning av Tryggve

Vem kan använda Tryggve?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som har ett syfte som är likvärdigt med vad varumärket Tryggve står för kan använda Tryggve. Tryggve kan också användas på informationsmaterial på skolor och i Jönköpings läns kommuner.

Vid användning av Tryggve ska kopplingen till 1177 vara tydlig. Till exempel ska tonen, budskapen och uttrycket vara förenliga med riktlinjerna för 1177, och hänvisning till att läsa mer ska göras till 1177.se.

Vid intresse av att använda Tryggve-varumärket ska kontakt tas med Kommunikationsavdelningen för bedömning.

Tryggve som förmedlare av budskap (1177)

Tryggve kan användas för att tipsa om något, t ex hälsoråd, att läsa på 1177.se eller att använda en e-tjänst. Då är målgruppen vuxna runt barnet.

Tryggve ska inte vara symbol för en verksamhet, utan är avsändare för hälso- och sjukvårdsbudskapet. När Tryggve förekommer i information, t ex på tryckta produkter, måste hälso- och sjukvårdsbudskapet särskiljas från ”vi-formuleringar” som hör ihop med verksamheten som avsändare.

Hänvisning till 1177.se

När information med Tryggve om t ex barnsjukdomar, tips på e-tjänster, hälsoråd mm på digitala informationsskärmar produceras ska det finnas en hänvisning till att läsa mer och/eller logga in på 1177.se.

Tryggve i kampanjsammanhang

När Tryggve används i kampanjsammanhang ska det vara förenligt med vad Tryggve-varumärket står för, och när målgruppen för kampanjen/eventet är samma som för Tryggve.

Vid event där Tryggve-dräkten används ska varumärket vara känt för arrangören och det bör vara klart vilket syfte man har med Tryggves närvaro. Om det är ett sammanhang där föräldrar eller andra vuxna närstående är närvarande är det lämpligt att passa på att informera om något som är aktuellt vid tillfället, eller tipsa om något innehåll som rör barn på 1177.se. 

När Tryggvedräkten används ska personen som är i dräkten inte prata verbalt utan istället använda kroppsspråket. Anledningen är att Tryggve ska vara trovärdig och inte ha olika röst vid olika tillfällen, men också att kunna förstås av så många som möjligt. 

Ansvar, rättigheter och produktion

Kommunikationsavdelningens 1177-redaktion äger rättigheten till Tryggve som varumärke. Det är Kommunikationsavdelningen som beslutar hur Tryggve får användas och av vem.

1177-redaktiones uppdrag är också att upprätta riktlinjer för Tryggve som varumärke och se till att dessa är tillgängliga.

Den som ansöker om, och får godkänt att använda sig av Tryggve, ansvarar för att riktlinjerna följs.

Produktion

Produkter med Tryggve ska produceras av Kommunikationsavdelningen, om inte annat är överenskommet.

Om en verksamhet önskar ha med Tryggve på en produkt så ska Kommunikationsavdelningen kontaktas för bedömning.

Efterproduktion, till exempel tryckning av en redan framtagen produkt, kan göras av en verksamhet i överenskommelse med Kommunikationsavdelningen.

Beställning av redan producerade produkter

Vissa Tryggve-produkter kan finnas att beställa av en verksamhet. Vilka som kan beställas och av vem beslutar Kommunikationsavdelningen. Det kan finnas vissa restriktioner kopplade till bruk av produkterna, vilket ska framgå vid beställning.

Kostnad

Produkter som 1177-redaktionen tar fram på eget initiativ med syfte att öka kännedomen om 1177 betalas av Kommunikationsavdelningen. Det kan till exempel vara att informera om barnsjukdomar eller tipsa om innehåll på 1177.se och dess tjänster (som vänder sig till barn och föräldrar/anhöriga).

Produkter som används av en verksamhet, och som ingår i deras koncept, betalas av verksamheten själva. Undantag kan förekomma då en produkt tagits fram av Kommunikationsavdelningen i ett annat sammanhang, men används av verksamheten.

Lagring och distribution av grafiska produktioner, varumärke och prepress

Alla grafiska produktioner, original, illustrationer och foton som används för att ta fram produkter med Tryggve ska samlas i ett galleri i Mediedatabasen. Syftet är att hålla ihop varumärket och göra det lättare att ta fram nya och redan producerade produkter.

Lagring av Tryggveprodukter

Ansvaret för lagring och distribution av Tryggveprodukter avgörs av vem som har initierat lagring. Den som ser till att en produkt läggs på Region Jönköpings läns förråd ansvarar för att

 • det finns uppgifter om vad det är för produkt
 • ser till att det finns ett sätt att identifiera produkten
 • har koll på hur många som finns kvar
 • initierar att fler produkter tas fram vid behov. 

Om det finns ett behov av att ta fram nya produkter så ska Kommunikationsavdelningen kontaktas för att kontrollera så att det inte har skett förändringar i formuleringar, logotype, form, färg med mera.  

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Franzén Ekros

Gäller från

2023-12-06

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Helena Pellnor

Dokument-ID

246939

Källa

Evolution