Navigera till sidans huvudinnehåll

Registrering av ej frikortsgrundande avgifter i Cosmic

Ej kvalificerande avgifter

 • Patientavgift inom företagshälsovården
 • Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 • Patientavgift som betalas av asylsökande
 • Patientavgift vid uteblivet besök/sent återbud
 • Besök som är hälsovård t.ex. vaccinationer, hälsokurva
 • Varuförsäljning
 • Slutenvårdsavgift på sjukhus

Patientavgiften i Cosmic för uteblivet besök och sent återbud går inte över i webbportalen eFrikort. 

Medlemskap asyl (samt medlem utland och medlem utlandsvensk utan konvention) ingår inte i eFrikorts-tjänsten, och patientavgiften i Cosmic går således inte över i webbportalen eFrikort. 

Besök som är hälsovård t.ex. vaccinationer, hälsokurva, varuförsäljning etc. registreras enligt nedanstående – avgiften går då inte över i webbportalen eFrikort.

Registrera ett bokat besök – hälsovård med varuförsäljning

 • Sök fram patienten i patientlisten.
 • Öppna bokningen. Patientuppgifterna som angavs i bokningen visas nu till höger i kassavyn.
 • Komplettera uppgifterna i vallistorna med t.ex. vårdgivare, legitimationssätt.
 • Välj patientavgift 430 Hälsovård, varugrupp.
 • Klicka på knappen Ändra vid Varor. Klicka därefter på pilen framför varugrupp Hälsovård. Välj aktuellt hälsovårdsbesök, avgiftsbelagt eller avgiftsfritt. Klicka på högerpilen för att ”lägga hälsovårdsbesöket i varukorgen”.
  Klicka på höger pil för att lägga till varan du valt.
 • Klicka sedan på pilen framför aktuell varugrupp. Välj önskad vara eller varor.


  Klicka på högerpilen för att lägga varorna i varukorgen.
 • Nu finns både hälsovårdsbesöket och varan i varukorgen. Klicka OK.
   
 • Välj betalningssätt. Klicka Spara.

Registrera bokat besök – hälsovård

 • Sök fram patienten i patientlisten.
 • Öppna bokningen. Patientuppgifterna som angavs vid bokningen visas nu till höger i kassavyn.
 • Komplettera uppgifterna i vallistorna med t.ex. vårdgivare och legitimationssätt.
 • Välj patientavgift 430 Hälsovård, varugrupp.
 • Klicka på knappen Ändra vid varor.

  Välj aktuellt hälsovårdsbesök.
 • Klicka på pilen framför varugrupp Hälsovård. Välj aktuellt hälsovårdsbesök, avgiftsbelagt eller avgiftsfritt. Klicka på högerpilen för att ”lägga hälsovårdsbesöket i varukorgen”. Klicka OK.
 • Välj betalningssätt.
 • Klicka Spara.

Registrera ett bokat besök med varuförsäljning

 • Sök fram aktuell patient i patientlisten.
 • Patientuppgifterna som angavs i bokningen visas i kassafältet till höger i kassavyn.
 • Komplettera eventuellt uppgifterna i vallistorna.
 • Ange legitimationssätt och aktuell patientavgift.
 • Klicka på knappen Ändra vid varor

  Klicka på knappen Ändra för att lägga till varor.
 • Klicka på pilen framför aktuell varugrupp. Välj önskad vara eller varor.

  Markera varan och klicka på högerpilför att flytta över varan till varukorgen.
 • Klicka på högerpilen för att lägga varorna i varukorgen. Klicka OK.
 • Fältet Varor visar varan som valts i varukorgen. Välj betalningssätt, klicka Spara.

  Varan du valt syns i Betalregistreringen.

 

Om du ska ångra varan klickar du på Ändra igen, markera varan och tryck på vänsterpilen. Varan försvinner, klicka OK.

Varuförsäljning utan patientkoppling

Varuförsäljning kan hanteras i kassan utan koppling till patient. När man inte har en patient aktiv i patientlisten visas knappen Varuförsäljning i kassan.

Varuförsäljning visas endast om ingen patient är vald.

 • Klicka på knappen Varuförsäljning.
 • Klicka på pilen framför aktuell varugrupp.

  Faktura går inte att välja som betalningssätt när det är inte är någon patient vald.
 • Välj önskad vara eller varor.
 • Klicka på högerpilen för att lägga varorna i varukorgen. Klicka OK.
 • Välj betalningssätt Bank/kreditkort. När varor säljs utan koppling till patient kan betalningssätt Faktura inte väljas.
 • Klicka åter på Varuförsäljning för att komma tillbaka till kassan.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Gäller från

2021-06-10

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Eva-Marie Malmtoft

Dokument-ID

154569

Källa

Evolution