Navigera till sidans huvudinnehåll

Syrgas i behandling av Covid-19 patienter utanför sjukhusen i Region Jönköpings län

Alla patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19 sjukdom ska erbjudas bästa möjliga vård, inklusive behandling med syrgas i adekvata doser när det är medicinskt indicerat.
Patienter som sedan tidigare är i palliativ vård krävs det alltid en individuell bedömning vid insjuknande i Covid-19 sjukdom. Här är det viktigt att värdera i vilken fas av grundsjukdomen patienten befinner sig i. Särskilt i tidigt skede kan en aktiv Covid-19 behandling inklusive syrgasterapi och sjukhusvård bli aktuell. 

Behandling i palliativt syfte

Patienter med påvisad eller misstänkt Covid-19 sjukdom ,där beslut tagits om palliativ inriktning av vården relaterad till Covid-19, ska ges bästa möjliga palliativa vård enligt rutiner och riktlinjer. Basen i den palliativa vården är god omvårdnad och farmakologisk behandling mot symptom.
Det finns i dagsläget inget vetenskapligt stöd för att syrgas ger symptomlindring vid andnöd, i den sen palliativ fasen, och syrgas behöver därför inte ges till patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19 sjukdom där beslut tagits om palliativ vård.

Behandling i kurativt syfte

För patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19-sjukdom och tecken till hypoxi där beslut om palliativ vård inte tagits måste medicinskt ställningstagande till vårdnivå tas. För behov av vård med syrgas bör sjukhusvård övervägas. På de särskilda boenden där kapacitet och kompetens för ordination och administrering av syrgas finns sedan tidigare kan det ges efter individuell läkarordination. Detta sker då inom ram för den kapacitet för syrgas boendet normalt har.

Observera att patienter med Covid-19 kan försämras snabbt i sin lungsjukdom, och kan behöva högre syrgasflöden vilket kräver sjukhusvård.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Axel Ros

Gäller från

2021-09-03

Version

4.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

148639

Källa

Evolution