Navigera till sidans huvudinnehåll

Enklare fast apparatur, ortodonti

Cross-elastics

Cross-elastics används vid behandling av korsbitning, saxbitning och vid korrektion av enstaka tand i över- och underkäke. Knoppar eller hakar används för att koppla gummidrag mellan tänderna.

Anpassa gummistorleken så att en svag kraft fås initialt och öka därefter kraften något när tandförflyttningen kommit igång.

Gummidrag ska användas hela dygnet men avlägsnas vid tandborstning. Gummidragen byts varje morgon och kväll. Kontinuerlig användning av gummidragen är nödvändig för att få ett bra behandlingsresultat. Effekt av draget ska märkas efter några veckors behandling (ökad mobilitet hos tänderna).

Transpalatinal bar (TPB)

Den transpalatinala baren – i halvrund tråd som är lödd till band på molarerna i överkäken – är en universalförankring inom ortodontin.

 

Varje förankringsbar är konstruerad med utgångspunkt från vad man vill uppnå med förankringen i vertikal- och horisontalled. Det är möjligt att påverka förankringspotentialen genom att modifiera avståndet till gomvalvet och genom att öka eller minska den distala utsträckningen av baren.

Vid framställning av transpalatinal bar ska band med god passform provas ut. Alginatavtryck tas med banden på plats i munnen. När avtrycket avlägsnats, lyfts banden av tanden med bandavlyftare och placeras noggrant i avtrycket. Placera först in bandets buckala del och tryck sedan ned den palatinala delen.

 

Man bör informera patienten om att viss ömhet från tungryggen kan uppstå under de första dagarna efter cementering och att det initialt kan vara svårt att prata och forma vissa ljud. Dessa besvär brukar vara övergående.

Quad-Helix (QH)

För expansion i transversalled kan Quad Helix-apparatur (QH) användas.
Fördelarna med denna apparat är att extra aktivering kan ges till exempel mesialt (se nedan) respektive distalt i tandbågen. Molarerna kan även roteras buckalt. Bågmaterialet är avpassat för att ge en vävnadsvänlig kraft. I och med att kraften är kontinuerlig under hela dygnet blir behandlingseffekten förhållandevis snabb.

Vid framställning av Quad Helix ska band med god passform provas ut. Alginatavtryck tas med banden på plats i munnen. När avtrycket avlägsnats, lyfts banden av tanden med bandavlyftare och placeras noggrant i avtrycket. Placera först in bandets buckala del och tryck sedan ned den palatinala delen.

Apparaturen levereras passiv från laboratoriet.
 

Före cementering aktiveras apparaturen. I normalfallet expanderas apparaten cirka 6–7 mm (figur A och B). I många fall räcker denna enda aktivering. Om ytterligare aktivering behövs avlägsnas apparaturen och recementeras med en förnyad aktivering. För att undvika buckaltippning av överkäksmolarerna kan tanden även vridas något för att buckaltippa molarernas rötter.

 

Möjligheten finns att med en 3-näbbad specialtång aktivera direkt i munnen (figur C). Denna metod kräver stor försiktighet eftersom det är svårt att bedöma kraften (risk för stor kraft).

 

Patienten ska informeras om att viss ömhet från tungryggen och tungans bakre sidopartier kan uppstå under de första dagarna efter cementering. Det kan även vara svårt att prata och forma vissa ljud. Dessa besvär brukar vara övergående.

Lingualbåge

En lingualbåge kan användas till exempel som luckhållare eller för derotering av molarer samt för transversell eller sagital expansion. Vid framställning av lingualbåge ska band med god passform provas ut. Ett alginatavtryck tas med banden på plats i munnen. När avtrycket avlägsnats, lyfts banden av tanden och placeras noggrant i avtrycket. Placera först in bandets buckala del och tryck sedan ner den linguala delen. Vid cementering bör man upplysa patienten om att en viss ömhet i tänderna kan uppstå de första dagarna.

 

När patienten får en fastsittande tandställning är det viktigt att upplysa om att man bör undvika att äta och tugga sega och kladdiga saker som kan vara orsak till att banden lossnar.

EOD – cervikaldrag

EOD

EOD

Exempel på indikationer för behandling med EOD cervikaldrag är:

  • Distalföring och upptippning av överkäkens 6:or efter ektopisk eruption
  • Platsanskaffning
  • Inledande behandling vid postnormalt bett
  • Inställning av 6:or i neutralrelation
  • Behandling med extraoralt drag ger distalriktade krafter mot 6:ans krona samt mot hela maxillan. Tanden extruderas också något. Oönskade effekter kan då uppstå som kräver speciell observans.

Behandlingens olika moment

Separering av 16 och 26 bör göras 5–7 dagar före utprovning av banden. Band utprovas till rätt storlek och cementeras på överkäkens 6:or. Lämplig EOD-båge inprovas och justeras så att den är komfortabel för patienten. Till ytterbågen kopplas ett nackband med säkerhetsmoduler.

  • 300–500 cN (ortodontisk kraft) ger huvudsakligen en dental effekt
  • 500–1000 cN (ortopedisk kraft) ger huvudsakligen en skelettal effekt

EOD ska användas 10–12 timmar/dygn för att ge god effekt. Effekt ska ses efter kort tids behandling. Patienten ska upplysas om att det initialt är normalt med ömhet i tänderna och nacken när de vaknar på morgonen. 

EOD – high pull

Highpull

Highpull

 

Med high pull menas att dragriktningen är snett bakåt–uppåt. Denna kraftriktning får man genom att använda en huvudhätta istället för ett nackband.

 

På grund av den intruderande effekten på överkäkens 6:or är high pull-drag lämpligt om patienten har liten vertikal överbitning.

Skillnader i utförande jämfört med cervikaldrag är att ytterarmarna på EOD-bågen kortas av och bockas lätt uppåt. Ytterarmarna ska placeras så att dessa ligger vid 16 och 26 rotationscentrum. En huvudhätta med säkerhetsmoduler kopplas till ytterarmarna.

EOD – kombinerat drag (cervikaldrag + high pull)

Ett kombinerat extraoralt drag kan ibland användas när det är önskvärt att distalisera 6:orna i överkäken utan att riskera extrusion av dessa.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anders Magnusson

Gäller från

2019-01-29

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Anders Magnusson

Dokument-ID

109834

Källa

Evolution