Navigera till sidans huvudinnehåll

Rensdjupsbestämning

En viktig prediktor för framgång med endodontisk behandling är adekvat rotfyllningslängd/instrumenteringsdjup. Studier har visat att ett optimalt instrumenteringsdjup sträcker sig ned till rotkanalens konstriktion vid dentin-cementgränsen. Denna ligger i allmänhet 0,52 millimeter från apex. Man har också sett att överinstrumentering av rotkanalen ger det sämsta utfallet.

För att säkerställa att arbetet sker på rätt instrumenteringsdjup bör man använda både indikatorröntgen och foramenlokalisator. Indikatorröntgen ger information om instrumenteringsdjup och kanalkrökningar och kan också ge antydan om eventuella ytterligare rotkanaler i rötterna. Foramenlokalisatorn ger en mer exakt upplysning om korrekt instrumenteringsdjup jämfört med indikatorröntgen, framförallt i överkäkens sidopartier.

Ibland är det svårt att fastställa rätt instrumenteringsdjup. Man bör då medvetet instrumentera kanalen någon eller ett par millimeter för kort – bara man säkerställer att man ligger innanför rotkanalen. En något kort instrumentering är bättre än överinstrumentering.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127042

Källa

Evolution