Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd som smittförebyggande åtgärd inom vård och tandvård

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Utifrån rådande smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner rekommenderar Vårdhygien en utökad användning av munskydd.

Munskydd som förebyggande åtgärd vid patientnära arbete

Personal rekommenderas att använda munskydd (IIR) vid alla nära kontakter med patienter för att förhindra spridning vid patientnära arbete.

Vilka omfattas av rutinen?

Rutinen gäller för personal vid patientnära arbete på:

  • Somatiska vårdavdelningar
  • Mottagningar/dagsjukvård för särskilt känsliga patientgrupper (främst immunsupprimerade t.ex. på hematologmottagning, dialysavdelning och onkologmottagning).

Anpassning av rekommendationen kan ske efter lokal riskbedömning i verksamheten eller i vissa möten med särskilt känsliga eller oroliga individer.

Munskydd som förebyggande åtgärd rekommenderas i nuläget inte på mottagningar på sjukhus, inom primärvård, tandvård, hemtjänst, hemsjukvård eller på SÄBO.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med patienter.
Undantag: Då munskydd använts vid kontakt med patienter (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2023-11-23

Version

22.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution