Navigera till sidans huvudinnehåll

Munskydd som source control i patientnära arbete inom vård och tandvård

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Det finns i dagsläget inte längre någon generell rekommendation om användning av munskydd som source control vid patientnära arbete inom Region Jönköpings län.

Även fortsatt kan munskyddsanvändning vara aktuellt vid misstänkt eller konstaterat utbrott, vid vård av patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar utifrån individuell bedömning eller utifrån generell riskbedömning på enskilda enheter.

Utökad munskyddsanvändning vid konstaterad exponering av covid-19

På somatisk vårdavdelning som;

  • har ett nytt konstaterat fall av covid-19

och

  • där personal på enheten har exponerats

rekommenderas munskydd vid alla kontakter med patienter där avstånd inte kan hållas och i alla situationer där personal inte kan hålla avstånd till varandra. Detta gäller då under 5-7 dagar från senaste exponering på enheten.

Även på andra enheter kan utökad munskyddsanvändning bli aktuellt om man har en verifierad eller misstänkt smittspridning. Rådgör gärna med Smittskydd Vårdhygien.

Säkerställ att det finns goda möjligheter att hålla avstånd mellan alla personer som vistas i lokalerna. Munskydd får inte bli ett sätt att möjliggöra att vistas fler eller närmare varandra i samma rum under ett pågående utbrott.

Hantering av munskydd

Munskyddet är en engångsprodukt men kan behållas på och användas kontinuerligt vid upprepad kontakt med patienter.
Undantag: Då munskydd använts vid kontakt med patienter (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad covid-19, ska det kasseras.

Munskyddet ska hanteras med nyspritade händer vid på- och avtagning. Undvik att röra munskyddet under användning. Om munskyddet ändå vidrörts ska händerna desinfekteras. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat. Händerna ska spritas efter att munskyddet tagits av.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2023-05-16

Version

19.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

170098

Källa

Evolution