Navigera till sidans huvudinnehåll

Ultraljudsonikering

Ultraljudsonikering är en metod att aktivera spolvätskan i rotkanalen. Det är med fördel natriumhypoklorit (Dakinslösning eller stamlösning) som aktiveras genom att en K-fil (1020) eller passiv ultraljudsfil förs in i rotkanalen ca 0,51 millimeter från rensdjupet. Filen aktiveras sedan med ultraljud vilket kommer värma upp och skapa mikroströmmar i spolvätskan. Dessa strömmar kommer avlägsna kvarvarande debris i rotkanalen. Det rekommenderas att natriumhypoklorit aktiveras i 3060 sekunder per rotkanal.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127103

Källa

Evolution