Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Riktlinjer för uppföljning efter parodontalkirurgi


Omedelbart postoperativt

 1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
 2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer med mera). Information om vikten av noggrann postoperativ uppföljning.
 3. Utsättning av mekanisk rengöring i operationsområdet samt insättning av Flux Klorhexidin.

Kommentar: Zendium Sensitive/Acta tandkräm rekommenderas vid tandborstning i ej opererade områden (eller annan tandkräm utan natriumlaurylsulfat).

Återbesök 1–2 veckor

 1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 4. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 5. Eventuellt professionell tandrengöring med RDA 120.
 6. Patienten instruerats att fortsätta med Flux Klorhexidin till nästa besök och ej rengöra i operationsområdet.

Återbesök 3–4 veckor

 1. Inspektion och polering eventuella klorhexidinmissfärgningar, RDA 120 eller grovkornigare.
 2. Utsättning av Flux Klorhexidin, munhygieninstruktion (eventuellt extra mjuk interdentalborste), fluorbehandling av exponerade rotytor (Duraphatlack ®).
  Kommentar: eventuellt kan Corsodylgel sättas in vid approximalrengöring.

Återbesök 6 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Kontroll av munhygienen, infärgning och reinstruktion.
 3. Professionell tandrengöring.
 4. Eventuellt ytterligare fluorbehandling av exponerade rotytor.

Kommentar: om patienten uppvisar pålitlig, god plackkontroll kan kontrollerna ”glesas ut” efter återbesök 6 veckor, förslagsvis med en månads intervall fram till utvärderingen.

Återbesök 8 veckor, 10 veckor, 12 veckor, 4 månader, 5 månader

 1. Inspektion och munhygienkontroll.
 2. Infärgning och reinstruktion.
 3. Professionell tandrengöring.

Utvärdering 6 månader postoperativt

(tandläkare skriver i operationsberättelse när utvärdering ska utföras)

 1. Fullständiga parodontala registreringar.
 2. Information till patienten om behandlingsresultatet.
 3. Ställningstagande till fortsatt behandling och uppföljning enligt terapiplan.

Sidinformation

Innehållansvarig

Eva Johansson

Gäller från

2020-02-01

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ola Norderyd

Dokument-ID

109768

Källa

Evolution