Navigera till sidans huvudinnehåll

Hämta och beställa läkemedel i Akutförråden

De läkemedel som ingår i akutförrådet visas i sökfunktionen SVEPA under Gemensamt läkemedelsförråd med texten AKUTFÖRRÅD.

  • Sjuksköterska beställer aktuellt läkemedel i Raindance som vanligt. I fältet Godsmärkning anges ”AKUTFÖRRÅD”.
  • Sjuksköterska hämtar läkemedel i det gemensamma läkemedelsförrådets AKUTFÖRRÅD
  • Observera att endast hela förpackningar kan beställas och hämtas

Det av sjuksköterskan beställda läkemedlet levereras sedan av sjukhusapotekets personal som placerar det i gemensamma läkemedelsförrådets AKUTFÖRRÅD, och på det sättet fylls akutförrådet på.

OBSERVERA att det finns olika lager i det gemensamma läkemedelsförrådet.

  • Lågfrekventa läkemedel: Sortimentet ändras hela tiden beroende på vad avdelningar beställt och inte använt. Läkemedlen är redan betalda.
  • Akutförråd: Akuta läkemedel som köps via Raindance men hämtas från AKUTFÖRRÅDET
  • Bassortiment: I de gemensamma förråden, på de tre sjukhusen, finns även ett bassortiment. Sjukhusapotekets personal fyller på dessa läkemedel minst en gång i veckan. Läkemedlen är redan betalda.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sofia Fritzon

Gäller från

2021-07-27

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carin Skarp

Dokument-ID

115630

Källa

Evolution