Navigera till sidans huvudinnehåll

Infusionspump - regler för förskrivning

För vem?

För personer som har behov av att på ett kontrollerat sätt tillföra en infusionslösning eller ett läkemedel där traditionellt dropp inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra behandling genom att tillgodose tillförsel av infusionslösning eller läkemedel på ett säkert sätt.

Förskrivare

  • Läkare.

Antal

Flera infusionspumpar kan förskrivas om det finns behov av tillförsel av flera infusioner samtidigt.

Uppföljning

Uppföljning skall ske kontinuerligt då förutsättningarna och behoven kan förändras snabbt.

ISO koder

04 19 24 Infusionspump

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-08-21

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Britt Forsberg

Dokument-ID

85727

Källa

Evolution