Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic webbtidbok – Eget lärande

Cosmic webbtidbok – Eget lärande

När verksamheten har valt Cosmic webbtidbok ska införandeansvariga på enheten gå igenom samtliga steg nedan.

Därefter introducerar införandeansvariga övriga medarbetare.

Uppstart

Viktigt att ni först tagit del av dokumentet ”Verksamhetens behov, mål och beskrivning” som finns under ”Stöd vid införande”

Genomgång av dokumentet ”Beställning/komplettering av Cosmic webbtidbok” som även ska skickas in via Tjänstekatalogen.

För att aktivera webbtidbok i 1177 vårdguidens e-tjänster

I e-tjänsterna på 1177.se visas webbtidbok som två olika e-tjänster (ärendetyp) av och omboka tid och boka tid.

För att e-tjänsterna ska visas för invånarna måste lokal administratör aktivera ärendetyperna.

Viktigt att ta del av manual ”Cosmic webbtidbok” som finns under ”Manualer och rutiner”.

Eget lärande

Gå igenom nedanstående:

  • Rekommenderat arbetssätt Cosmic webbtidbok
  • Vid behov testa schemaläggning i Cosmic elevmiljö.

Behov av stöd

Vid behov av stöd och frågor i införandet av Cosmic webbtidbok, skickas frågor via Tjänstekatalogen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Agneta Andersson

Gäller från

2022-01-13

Version

3.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Agneta Andersson

Dokument-ID

188111

Källa

Evolution