Navigera till sidans huvudinnehåll

Provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19 rekommenderas från och med 2022-02-09 bara till vissa grupper enligt nedan.

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom 3 månader i regel inte aktuell, men undantag kan göras utifrån individuell bedömning av behandlande läkare. Kvarstående pcr-positivitet i flera månader förekommer, vilket bör beaktas vid bedömningen.

Vilka ska provtas?

Provtagning är i regel bara aktuell vid symtom på covid-19. Vid utbrottsutredningar kan provtagning av personer utan symtom bli aktuellt, se Smittspårning i vård och omsorg.

Provtagning vid symtomcovid-19 rekommenderas enligt följande:

1. Medicinsk indikation

Där en läkare bedömer att diagnosen påverkar det medicinska omhändertagandet av en patient, t ex vid allvarliga symtom, en immunosupprimerad patient som kan vara aktuell för sjukdomsmodifierande behandling eller en gravid kvinna som kan behöva trombosprofylax.

2. Patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Vilka personer avses?

Patienter och brukare:

 • inom slutenvård, dagvård eller hemsjukvård
 • på särskilt boende eller korttidsenhet för äldre
 • inom hemtjänst
 • på LSS-boende där det finns äldre personer

Personal med vårdtagarnära arbete:

 • i hälso- och sjukvård, inklusive tandvård
 • på särskilt boende eller korttidsenhet för äldre
 • inom hemtjänst
 • på LSS-boende där det finns äldre personer

Den som provtas för symtom ska stanna hemma/isoleras i väntan på provsvar.

En person som inte tillhör någon av grupperna 1 eller 2 ovan provtas inte, utan rekommenderas att stanna hemma tills hen känner sig frisk.

Prov inför resa utförs inte

Provtagning av asymtomatiska personer inför en resa ska inte utföras av den offentligt finansierade vården. Dessa personer hänvisas till privata aktörer.

Antigentester

Antigentester för hemmabruk (”snabbtester”) rekommenderas egentligen inte vid symtom, men eftersom dessa tester ändå används i stor utsträckning i samhället kommer här några punkter som kan fungera som stöd vid rådgivning till invånare:

 • En person med symtom och ett positivt antigentest ska betraktas som smittsam och få råd om att stanna hemma och undvika kontakt med andra tills hen känner sig frisk.
 • Symtomfria hushållskontakter till en person som testats positivt med antigentest behöver inte stanna hemma.
 • Ett negativt antigentest kan inte utesluta smittsamhet. En person som har symtom ska stanna hemma tills hen känner sig frisk.

Provtagning

I samband med provtagning ska patienten få information om hur provsvaret kommer att meddelas och hygienråd om hur hen ska förhålla sig fram till svaret kommer.

För provtagningsinstruktioner, se Laboratoriemedicins information.

För hygienrutiner i samband med provtagning, se Hygienrutiner vid provtagning för SARS-CoV-2.

Meddela provsvar

Positivt provsvar ska meddelas snarast. Om ansvarig läkare är frånvarande måste provsvaret bevakas och hanteras av en kollega. Alla med positivt provsvar behöver kontaktas, för provsvar, en medicinsk bedömning och (för fall inom vård och omsorg) smittspårning.

Negativa provsvar meddelas enligt överenskommelse. I lämpliga fall kan patienten själv se sitt provsvar i journalen på nätet via 1177.se.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2022-03-31

Version

34.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

152507

Källa

Evolution