Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare i ordinärt boende


För person i ordinärt boende med covid-19, som har omsorgsinsatser och/eller kommunal hälso- och sjukvård ska smittspårning göras:

  • Den del av smittspårningen som inkluderar personal inom omsorg och kommunal hälso- och sjukvård har ansvarig läkare, i samverkan med chef för omsorgs- eller hälso- och sjukvårdsverksamheten, ansvar för.
  • Så snart en sådan situation blir känd behöver nedan åtgärder vidtas av chef.
  • Övrig smittspårning (t.ex. närstående, andra kontakter osv) bör ansvarig läkare remittera till Central smittspårningsenhet:
  • Skicka remiss i Cosmic, Mottagande enhet: Infektionskliniken, Remisstyp: Vårdbegäran, Remissmall: Central smittspårningsenhet

Kartläggning

Arbetsmaterial för smittspårning i form av underlag och kontaktlista finns på Smittskydd Vårdhygiens hemsida.

Kartlägg och upprätta snarast en lista över:

  • personal som har varit i kontakt med smittad vårdtagare från och med 24 timmar före symtomdebut (oavsett om skyddsutrustning används eller inte)

Information

Personal som varit i kontakt med smittad vårdtagare informeras av chef om att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfälle. Viktigt att inte tala om vem den sjuke individen är av sekretess-skäl.

Informationsblad till personal delas ut eller mailas till berörd personal.

Provtagning

Personal som har varit i kontakt med smittad vårdtagare ska provtas för covid-19, oavsett symtom (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion inom 6 mån).

All provtagning ordineras av läkare på den vårdcentral som vårdtagaren är listad, efter upprättad lista för kontaktspårning. Ange ”smittspårning” i klinisk data.

Chef för omsorgs- eller kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet ombesörjer att upprättad lista når ansvarig vårdcentral.

Personal hänvisas till sin vårdcentral mån-fredag för provtagning. Ordination (provtagningsunderlag) ska finnas utfärdad. Personalens chef delar ut eller mailar information om:

För provtagningsinstruktioner, se Laboratoriemedicins information

Upprepad provtagning

Generellt sett upprepas inte provtagning för personal vid ett negativt provsvar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt först om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.

Sammanställning

Följ upp exponerade personer och sammanställ smittspårningen i en slutrapport.

Kopia på slutrapporten skickas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun samt Smittskydd Vårdhygien.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2020-12-07

Version

6.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

159334

Källa

Evolution