Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Basutbud för webbtidbokning i primärvården


Förtydligande till Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2020, avsnitt 3.3 Tillgänglighet, E-tjänster. Fastställt av primärvårdsenheten.

Webbtidbokning ska öka tillgängligheten och flexibiliteten i kontakterna med vården utifrån individens förutsättningar och behov oberoende av tid och plats.

Basutbudet täcker regionens krav för webbtidbok och gäller för alla vårdcentraler oavsett storlek. Det består av följande vårdtjänster:

 

 • Akut besök vårdcentral
 • Arbetsterapeut nybesök
 • Arbetsterapeut återbesök
 • Hälsosamtal 40, 50, 60, 70 år
 • Läkarbesök
 • Läkarbesök via kallelse
 • Psykosocialt nybesök
 • Psykosocialt återbesök
 • Sjuksköterskebesök/distriktssköterskebesök
 • Sjuksköterskebesök astma/KOL
 • Sjuksköterskebesök astma/KOL via kallelse
 • Sjuksköterskebesök diabetes
 • Sjuksköterskebesök diabetes via kallelse
 • Sjukgymnast nybesök
 • Sjukgymnast återbesök

 

Vårdcentralens befintliga vårdtjänster och schemamarkerare ses som komplement till basutbudet. Leverantören ansvarar för att se över sina rutiner och optimera inställningarna i Cosmic så att webbtidbokningen fungerar på bästa möjliga sätt för både invånarna/patienterna och vårdcentralen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Agneta Andersson

Gäller från

2020-03-13

Version

4.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Marléne Svensk

Dokument-ID

116970

Källa

Evolution