Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska riktlinjer för positionering i viloställning

Bakgrund

Vid skada/sjukdom som medför nedsatt muskelkraft, känsel eller perception och/eller smärta behöver den påverkade kroppsdelen placeras i en gynnsam position. Vilopositioner är en form av ”aktiv vila”. När patienten tillbringar en stor del av dygnet i sängen är det av stor betydelse att stimulera till tillfrisknande och att förebygga komplikationer för drabbade kroppsdelar.

Indikationer för utredning

Pareser, nedsatt känsel, nedsatt perception och/eller nedsatt vakenhet, neglekt och/eller smärtproblem.

Utredning

Utredning av kroppsfunktioner:

Ledrörlighet aktivt och passivt, muskelstyrka, spasticitet, känsel, hud (trycksår), kognition och smärta.

Utvärderingsinstrument som kan användas:

 • ROM – Range of Movement
 • Mod. Ashworthskala
 • Cognistat
 • VAS-skala för smärta

Utredning av aktivitet/delaktighet:

Förflyttning i säng och personlig vård.

Utvärderingsinstrument som kan användas:

 • M MAS – Mod. Motor Assessment Scale
 • RLAS – Ranchos Los Amigos Scale
 • FIM – Functional Independence Measurement

Indikationer för behandlingsåtgärder

Vilopositioner används för att förebygga felställningar, smärtproblem, kontrakturer i leder och muskler, trycksår, andningskomplikationer, spasticitet och svullnad.

Vilopositionerna används också för att stimulera känsel, muskeltonus, medvetenhet, kroppssymmetri, vakenhet, trygghet och ventilation i lungans olika områden.

Behandlingsåtgärder

Det är viktigt att ligga i olika vilopositioner under dygnet och inte för länge i samma läge. Positionering 30 min x 2 dagligen har i studie visats kunna minska kontrakturutveckling för personer efter stroke (2). Vilopositionerna bör schemaläggas.

Positionerna kan vara sidoläge höger och vänster, ryggläge och magläge. Sängen ska vara plan. Axelleden är extra känslig när armen är förlamad. Var därför noga med hur axeln placeras.

Det är viktigt att vilopositionerna känns sköna för patienten, så hon/han kan slappna av. Personal kan till en början behöva sitta vid patientens sida och patienten kan behöva vänja sig/träna att ligga i viloposition.

Omvårdnadspersonal informeras om vilopositioner och viloschema. Skriftligt informationsblad sätts upp nära sängen.

Information och instruktioner gällande nedanstående ämnen finns i relaterat innehåll:

 • Information om positionering i viloställningar
 • Viloställningar - höger sida
 • Viloställningar - vänster sida
 • Viloställningar - ryggliggande armar
 • Viloställningar - ryggliggande ben
 • Viloställningar - magliggande

Risker och kontraindikationer

Att enligt gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelse-rapportering) agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet. Risker för komplikationer om vilopositioner inte används är t ex trycksår, kontrakturer, spasticitet och pneumoni.

Mätetal och målnivå

Mätmetoder och mål som används bestäms efter patientens individuella behov.

Målet är att vilopositioner används till 100% på patienter som av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast har bedömts vara i behov av det.

Årligen återkommande utbildningar för vård- och rehabliliteringspersonal.

Referenser

 1. de Jong LD, Nieuwboer A, Aufdemkampe G. Contracture preventive positioning of the hemiplegic arm in subacute stroke patients: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil 2006;20(8):656-67.
 2. Ada L, Goddard E, McCully J, Stavrinos T, Bampton J. Thirty minutes of positioning reduces the development of shoulder external rotation contracture after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2005;86(2):230-4.
 3. Rowat AM. What do nurses and therapists think about the positioning of stroke patients? J Adv Nurs 2001;34(6):795-803.
 4. Chatterton HJ, Pomeroy VM, Gratton J. Positioning for stroke patients: a survey of physiotherapists' aims and practices. Disabil Rehabil 2001;23(10):413-21.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Agneta Siebers

Gäller från

2021-07-08

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Hegen

Dokument-ID

119045

Källa

Evolution