Navigera till sidans huvudinnehåll

Obstipation, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Allmän palliativ vård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall.

Specialiserad palliativ vård

 • Behandling vid svårare fall. Kontakt om symptomlindring inte uppnås (VAS >3)

Bakgrund

Obstipation eller förstoppning är det vanligaste mag- och tarmproblemet för svårt sjuka patienter i livets slutskede. Under livets sista dagar, när patienten kanske inte längre kan eller orkar kommunicera kan förstoppning orsaka motorisk oro.

Etiologi

Vanliga orsaker till obstipation i livets slutskede är:

 • immobilisering
 • urinretention
 • läkemedel som minskar tarmens rörelser (opioider, antikolinergika)
 • metabola orsaker så som hyperkalemi, hypotyreos
 • minskat vätskeintag, fiberfattig kost
 • obstruktion, hinder i eller nära tarmen (tumör).

Utredning

Symtom

 • Nedsatt aptit
 • Illamående och kräkning
 • Smärta vid defekation
 • Förstoppningsdiarré
 • Blåstömningsbesvär
 • Buksmärta
 • Oro

Anamnes

 • Avföringsvanor – frekvens, smärta och konsistens
 • Senaste avföringen – tidpunkt, mängd, utseende
 • Adekvata hjälpmedel – exempelvis toastolsförhöjning
 • Bakomliggande orsaker – särskilt opioidbehandling
 • Miktionsvanor – retention, kateter

Status

 • Bukpalpation – resistens (tarm, urinblåsa)
 • Rektalpalpation – fekalom i ändtarmen

Handläggning vid utredning

 • Kartlägg hur tarmfunktion varit tidigare i livet och senaste tiden.
 • Gå igenom kost och medicinering.
 • Följ patentens tarm- och urinproduktion regelbundet.
 • Vid misstanke om samtidig urinretention, överväg bladderscan eller tappning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla i första hand orsaken om möjligt.
 • Kontrollera vilka laxantia som provats och fungerar.
 • Prova allmänna omvårdnadsråd och därefter behovsstyrd symtomlindrande läkemedelsbehandling.

Omvårdnad

Åtgärder som kan underlätta vid förstoppning:

 • katrinplommon och färsk mogen frukt, exempelvis päron och kiwifrukt
 • produkter med hög koncentration av laktobaciller
 • ökad vätsketillförsel om patienten är dehydrerad
 • toalettbesök efter frukost, för att utnyttja tarmreflexer efter måltid
 • lägesförändring, promenader om möjligt.

Fysioterapi

Främja fysisk aktivitet, rörelseträning och prova mjuk kolonmassage.

Läkemedelsbehandling

 • Prova ett osmotiskt läkemedel av typ makrogol. Börja med 1 påse 2–3 gånger dagligen. Vid utebliven effekt kan dosen ökas med upp till 8 påsar under en dag. Det kan då även lösa fekalom.
 • Rektalt tillförda läkemedel kan behöva användas. De verkar endast om avföring finns i rektum. Vid hård avföring i rektum kan större volym krävas.
 • Notera att bulkmedel inte ska användas då de kan förvärra obstipationen.

Observera följande vid opioidbehandling:

 • När opioidbehandling inleds bör laxantia sättas in.
 • Börja med natriumpikosulfat som ökar peristaltiken. Om effekten är otillräcklig kan osmotiskt verkande läkemedel läggas till.
 • Vid opioidrelaterad obstipation som inte kan lösas med ovanstående åtgärder, överväg läkemedelskombination med naloxon.

Remissrutiner

Regionalt tillägg

Remissindikation

 • Vid behov, konsultera specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

1.1

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2021-02-26