Navigera till sidans huvudinnehåll

Hicka, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg
Allmän palliativ vård
 • Bedömning och behandling i de flesta fall.
Specialiserad palliativ vård
 • Kontaktas om symtomlindring inte uppnås (VAS >3).

Bakgrund

Etiologi

Hicka kan bero på lokal irritation av diafragma eller nervus frenicus. Den kan även orsakas av skador i CNS eller sjukdomar.

Exempel på detta:

 • hjärta: perikardit, hjärtinfarkt
 • lungor: pleurit, pneumoni, lungcancer, sarkoidos
 • ventrikel: gastrit, ulcus, hiatushernia, ventrikelretention
 • buk: peritonit, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumör
 • CNS: trombos i den basala hjärnartären, infarkt i hjärnstammen, hjärnblödning, processer i centrala nervsystemet som MS och hjärntumörer.

Riskfaktorer

 • Elektrolytrubbningar
 • Gikt
 • Uremi

Utredning

Anamnes

Ta anamnes beträffande bröst-, buk- och neurologiska symtom.

Status

 • Bukpalpation
 • Övrigt status, utifrån symtom och anamnes

Handläggning vid utredning

Inför eventuella undersökningar, ta hänsyn till förväntad överlevnad respektive i vilken fas av palliation patienten befinner sig.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla orsaken, om möjligt.
 • Prova allmänna råd och därefter läkemedelsbehandling vid behov.
 • Vid dilaterad ventrikel, överväg läkemedel eller avlastning.
 • Vid terapisvikt, överväg kontakt med palliativ specialistvård.

Allmänna råd:

 • höj huvudändan på sängen
 • hjälp patienten att dricka kallt vatten eller hålla andan en stund
 • ett annat tillvägagångssätt kan vara att rotera en sugkateter (nelaton-) med böjd spets i nasofarynx. I vissa fall kan patienten lära sig detta själv.

  Läkemedelsbehandling

  Behandling utifrån orsak, erfarenhet och andra symtom:

  • Metoklopramid kan ges om inte mekaniskt hinder föreligger, exempelvis peroralt 10 mg x 3 alternativt injektion intravenöst 5 mg/ml, 2 ml vid behov 
  • protonpumpshämmare
  • Haloperidol peroralt 1 mg x 2 - 3 alternativt injektion subkutant 1 mg x 2
  • Betametason provas främst vid CNS-utlöst hicka, exempelvis Betapred peroralt 0,5 mg, 16x1 i engångsdos    
  • Baklofen peroralt 5 - 20 mg x 3
  • Gabapentin
  • Buscopan eller Sandostatin kan ibland provas för lugnande effekt vid total ileus (ofta specialistnivå).

  Vid terapisvikt, kontakta palliativ specialistvård.

  Remissrutiner

  Regionalt tillägg
  Remissindikation
  • Vid svår eller terapiresistent hicka, konsultera SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet)
  • Vid misstänkt känd utlösande orsak, kontakta specialist inom området.

  Komplikationer

  Långvarig hicka kan ge utmattning och försämrad nutrition.

  Klinisk uppföljning

  Använd validerat symtomskattningsinstrument.

  Patientinformation

  Sidinformation

  Författad av

  Ämnesgruppen Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Gäller från

  Version

  1.0

  Källa

  Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Nyckelord

  Palliativ vård Symtom

  Regionalt tillägg författad av

  Faktagrupp Palliativ vård

  Regionalt tillägg gäller från

  2020-09-23