Navigera till sidans huvudinnehåll

Klåda, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Allmän palliativ vård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall.

Specialiserad palliativ vård

 • Kontaktas om symtomlindring inte uppnås (VAS >3).

Bakgrund

Denna rekommendation fokuserar på klåda i palliativa vårdsituationer. Kunskap om neuroanatomiska orsaker till klåda är av värde för att förstå behandlingsalternativ.

Etiologi

Fysiologiska mekanismer

Patofysiologiskt kan klådan delas in i:

 • pruritoceptiv - klåda uppstår i hudens fria nervändar
 • neuropatisk - retning av en skadad afferent nervbana
 • neurogen från centrala nervsystemet - central ackumulation av substanser så som histamin, serotonin, prostaglandin, cytokiner och opioider.

Utlösande faktorer

 • Bakomliggande hudproblem som torr hud, atopi, neurodermatit eller eksem samt svampinfektion och skabb
 • Allergiska tillstånd som läkemedelsreaktioner med exantem eller nässelutslag
 • Läkemedelsbiverkan, till exempel morfin
 • Endogena metabola sjukdomar som njur- och leversvikt, gallstas med ikterus
 • Cancersjukdom med paramalign klåda, särskilt blodsjukdomar som polycytemia vera och lymfom
 • Psykiatriska och psykosomatiska tillstånd som stress, ångest och depression

Utredning

Anamnes

 • Känd cancersjukdom
 • Komplikation till grundsjukdom
 • Nya läkemedel
 • Duration och utveckling av klådan
 • Andra nytillkomna symtom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Palpation av buk (lever, mjälte) och lymfkörtlar
 • Inspektion av huden avseende hudförändringar, rivmärken samt ikterus
 • Psykiskt status

Handläggning vid utredning

 • Handlägg utifrån bakomliggande känd grundsjukdom alternativt lokal dermatologisk orsak.
 • Bedöm om klådan är av akut eller kronisk karaktär.
 • Gör en genomgång av patientens läkemedel.
 • Överväg kompletterande laboratorieprover.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla om möjligt orsaken, till exempel hudsjukdom, olämpligt läkemedel eller gallvägsstas.

Omvårdnad

Ge råd om att:

 • inte riva huden, gärna prova tunna handskar
 • ta oljebad och använda mjukgörande kräm samt undvika uttorkande tvål och duschkräm
 • prova kylbalsam som kan dämpa klådan
 • ha en sval omgivning (rum, säng, dusch)
 • använda luftiga kläder av bomull.

Fysioterapi

 • Uppmuntra patienten till självvalda och meningsfulla aktiviteter för att distrahera sig från klådan.
 • Taktil massage kan provas.

Läkemedelsbehandling

Basbehandling

 • Ge mjukgörande och klådstillande kräm eller salva, eventuell grupp 3 steroid.
 • Komplettera gärna med sederande antihistamin.

Om det inte räcker, fundera över vilka mekanismer och pruritogener som kan vara aktuella. Detta underlättar val av behandlingsstrategi.

Urtikaria

 • Tablett antihistamin
 • Vid kraftigare reaktion tillägg med kortikosteroid peroralt

Nattlig klåda

 • Tablett hydroxizin alternativt klemastin, beakta risk för antikolinerga biverkningar i palliativ situation
 • Tablett levomepromazin till natten
 • Bensodiazepiner med ofta sinsemellan likvärdig effekt

Neuropatisk klåda

 • Tablett gabapentin
 • Tablett klomipramin

Paramalign klåda

Histamin är sällan mediator vid denna typ av klåda, varför ofta alternativa läkemedel utan evidens får provas:

 • tablett paroxetin
 • tablett sertralin
 • tablett mirtazapin.

Annan klåda

Läkemedel som kan provas vid specifika tillstånd, men där evidens saknas:

 • uremisk klåda – naltrexon, gabapentin
 • klåda vid partiell gallvägsobstruktion – kolestyramin, eventuellt naltrexon
 • opioidutlöst klåda – ondansetron.

Remissrutiner

Regionalt tillägg

Remissindikation

 • Vid behov, konsultera specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).

Sidinformation

Författad av

Ämnesgruppen Palliativ vård

Gäller från

Version

1.0

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2021-03-24