Navigera till sidans huvudinnehåll

Munbesvär, palliativ vård

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg
Allmän palliativ vård
 • Bedömning och behandling i de flesta fall.
Specialiserad palliativ vård
 • Kontaktas om symtomlindring inte uppnås (VAS>3).

Bakgrund

Patienter i livets slutskede sover oftast med öppen mun och klarar inte att självständigt sköta sin munhygien.

Munhälsa har en social och psykologisk betydelse då den påverkar såväl smakupplevelse, förmåga att tugga och svälja samt tal och kommunikation.

Munvård kan innebära betydelsefull kontakt mellan närstående och ger den anhörige möjlighet till praktisk medverkan.

Utlösande faktorer

 • Kakexi
 • Dehydrering
 • Sänkt immunförsvar
 • Infektioner och inflammationer
 • Behandling, exempelvis läkemedel, strålning eller cytostatika
 • Andning med öppen mun
 • Tandinfektion, protesdysfunktion
 • Oro, stress

Utredning

Symtom

 • Torrhetskänsla i munnen
 • Svårighet att tala och svälja
 • Dålig andedräkt

Anamnes

 • Förändrad smak
 • Svårigheter att bära avtagbara tandproteser

Status

Undersök mun och svalg avseende infektioner, rodnad och sveda, krustabildningar samt torra, spruckna läppar och munvinkelsår.

Behandling

Behandla om möjligt orsaken till patientens besvär. För tandvårdskostnader finns särskilda regler i samband med palliativ vård.

Regionalt tillägg
 • God munhygien.
 • Inspektion av munhålan dagligen då patienten behandlas med kortison (ökad risk för oral candida).
 • Proteser kan efter rengöring med fördel läggas i Klorhexidin dental, 1 mg/ml, över natten.
 • Skölj munnen frekvent med vatten alternativt vichyvatten.
 • Fukta/smörj munhåla samt läppar.
 • Salivstimulerande sugtabletter, sockerfria tuggummi.
 • Saliversättningsmedel såsom Zendiums Saliva gel, Proxident munspray eller Proxident muntork med solrosolja. Saliversättningsmedel med natriumfluorid 0,02%, receptbelagt, (Extempore), se mall i Cosmic under icke godkända läkemedel.
 • Det går även bra att blanda smakfri matolja i vatten och här i doppa muntork. Byt blandningen varje dag.

Omvårdnad

Inspektera munhålan regelbundet och skatta med instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide). Torka ur och fukta munnen frekvent, gärna med vichyvatten eller matolja. Använd salivstimulerande, saliversättning och smörjande cerat för läpparna.

Läkemedelsbehandling

Munsmärta

För smärtlindring kan lokal anestetika ges. Olika beredningar finns, exempelvis munsköljvätska, salva och sugtablett.

Regionalt tillägg

Smärtlindring

 • Inför rengöring och måltid: Lidocainhydroklorid i Oral Cleaner APL, 5 mg/ml, 300 ml, (receptbelagt, Extempore, se mall i Cosmic under icke godkända läkemedel), smärtlindrar, rengör och återfuktar. Aftex gel kan användas på sår.
 • Om smärta vid tandborstning ändå kvarstår kan sköljning med Klorhexidin (0,1%) 2 gånger per dag ersätta tandborstning. Om lösningen upplevs stark kan den spädas med kranvatten till halva styrkan.
 • Kyld eller frusen yoghurt alternativt glass eller isbit, frusna bär eller ananas kan ge en känsla av bedövning.
 • Segt saliv/slem: sköljning med saltlösning (2 teskedar salt i en liter vatten, kokas upp och får svalna).
 • Krustor: Droppa Bisolvon, 0,8 mg/ml på en muntork, torka växelvis med vatten tills krusta avlägsnats. Avsluta med att återfukta med saliversättningsmedel (se ovan).

Candidainfektion

Lokalbehandling med nystatin. Vid svår candida i munhåla eller misstanke om candida i svalg och esofagus, behandla peroralt med flukonazol men var observant på interaktioner.

Regionalt tillägg

Riskfaktorer:

 • Kortisonbehandling
 • Nyligen genomgången cytostatika eller strålbehandling
 • Pågående antibiotikabehandling.

Symtom:

 • Ibland ses en typisk vitflockighet på tungan och/eller i gom och insida kinder
 • Vid andra tillfällen är slemhinnan och/eller tungan rodnad (smultrontunga)
 • Kan finnas inslag av sår
 • Sår/rodnad i munvinklar (ragader)
 • Blandformer förekommer
 • De vanligaste upplevda besvären är sveda, såriga smärtande munvinklar, svårighet att svälja samt förändring av smakupplevelsen

Behandling:

 • Lokalbehandling med Nystatin, t.ex. Nystimex.
 • Vid svår candida i munhålan eller misstanke om candida i svalg och esofagus väljs preparat för generell behandling. Exempel Flukonazol alternativt Itrakonazol.
 • Om patienten bär protes ska denna rengöras. Applicera sedan ett tunt lager Nystatin på den sida av protesen som sluter mot gommen. Sätt protesen på plats. Upprepa vid varje dostillfälle.

Neurologiska sväljningsbesvär

Ge förtjockningsmedel vid svårighet att svälja flytande på grund av neurologiska orsaker som vid ALS, stroke eller hjärntumör.

Terapisvikt

Kontakta palliativ specialistvård vid terapisvikt.

Remissrutiner

Regionalt tillägg
Remissindikation
 • Vid svåra eller terapiresistenta besvär, konsultera specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) eller onkolog
 • Vid misstänkt känd utlösande orsak, kontakta specialist inom området.

Relaterad information

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gäller från

Version

1.1

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Palliativ vård

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Palliativ vård

Regionalt tillägg gäller från

2021-09-17