Navigera till sidans huvudinnehåll

Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Primärvård

Primär bedömning/utredning för barn över 1 år.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Primär bedömning/utredning för barn under 1 år.

Remissrutiner

Om det vid telefonkonsultation framkommer symtom så som syncope, bröstsmärtor, andningsbesvär, arytmi/ hjärtklappning/ojämn hjärtrytm, yrsel eller oklara kramper i samband med ansträngning görs en första bedömning på vårdcentral. Undantag är om barnet/ungdomen har eller haft hjärtsjukdom då kan hänvisning till barnkliniken Ryhov eller lokal barn- och ungdomsmedicinsk mottagning ske redan i telefonen.

Om man vid besöket upptäcker blåsljud, avsaknande av femoralispulsar, hypertoni, patologiskt EKG, kardiella symtom enligt ovan eller positiv hereditet kan remiss skickas till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i öppenvård. Vid allvarliga symtom eller positiv hereditet (förstagradssläkting) skrivs remiss direkt till barnkliniken.

Bakgrund

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud, se rekommendationerna för blåsljud hos barn.

Etiologi

Majoriteten av alla barn med bröstsmärta har en icke-kardiell orsak. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

Utredning

Symtom

 • Bröstsmärta – lokalisation, debut, duration, intervaller, utstrålning, smärtkaraktär
 • Hjärtklappning – debut, duration, intervaller
 • Andra symtom – andningssvårigheter, yrsel, svimning

Anamnes

 • Pågående infektion, feber
 • Symtomkorrelation, som påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, andra situationer
 • Uppfödningsproblem, avplanande viktkurva eller viktnedgång
 • Om barnet tränar, bedöm intensitet (antal timmar/vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn)
 • Hereditet, särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (<40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar
 • Kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • Hud – turgor, färg, torr eller svettig, varm eller kall perifert
 • Överväg EKG
 • Överväg längd, vikt, temp, saturation

Alarmerande vitalparametrar

Status Fynd
Allmäntillstånd Nedsatt reaktion, svårväckt eller somnar igen, skriker svagt, gällt eller gnyr kontinuerligt
Andning Takypné >60/min, kraftiga indragningar
Saturation <92 % (ge syrgas)
Puls Ihållande takykardi
Temp >41 ⁰C hos barn över 3 månader (>38 ⁰C eller <36 ⁰C hos spädbarn under 3 månader)
Svår dehydrering Viktnedgång >10 %, kapillär återfyllnad >3 sek, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt miktionsfrekvens

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut utredning rekommenderas vid minst en av följande:

 • alarmerande vitalparametrar (minst en)
 • svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber
 • bröstsmärta med samtidig hjärtklappning
 • bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan
 • ansträngningsutlöst bröstsmärta och/eller hjärtklappning
 • spädbarn som blir svettiga och/eller påverkade vid amning eller flaskmatning
 • saturation <95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • patologiskt EKG.

Elektiv handläggning

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid:

 • återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • opåverkat barn med avsaknad av femoralispulsar.

Kardiella orsaker till bröstsmärta eller hjärtklappning hos barn

Perimyokardit

Perimyokardit orsakas oftast av virus, men även av bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner eller läkemedel. Typiska symtom och fynd är:

 • stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel som förvärras vid inandning, hosta och ryggläge och ibland minskar vid framåtlutning
 • ofta feber och förkylningssymtom
 • ibland hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, mag-tarmsymtom, ödem
 • gnidningsljud vid auskultation
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.

Andra kardiella orsaker

 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi som WPW-syndrom och AV-nodal återkopplingstakykardi
 • Hjärtsjukdomar som långt QT-syndrom och Brugadas syndrom
 • Kranskärlsmissbildningar
 • Tidigare opererade hjärtfel
 • Hjärttamponad (post-operativt, trauma, infektion)

Tillstånd som kan ge kardiella problem

 • Kawasakis syndrom
 • Klamydiainfektion
 • Familjär hyperkolesterolemi
 • Vaskuliter, SLE
 • Syndrom som Marfans, Downs och Noonans syndrom
 • Muskelsjukdomar

Muskuloskeletala orsaker till bröstsmärta hos barn

Bröstsmärta hos barn har oftast en muskuloskeletal genes. Typiska symtom är:

 • en skarp, brännande, stickande smärta som är lätt att peka ut
 • att smärtan kan provoceras fram vid palpation eller djupandning
 • att smärtan endast varar sekunder till minuter.

Muskelrelaterad orsak

 • Träningsvärk vid ny sport eller rörelse, även hos vältränad
 • Trauma med muskelbristning eller kontusion
 • Viros (ger generellt ömma muskler)

Ledrelaterad orsak

 • Kostokondrit ger inflammation med smärta över kostokondral led, ofta på vänster sida
 • Vid samtidig svullnad och rodnad kallas kostokondrit ofta Tietzes syndrom
 • Artrit eller artralgi i sternoklavikulär eller sternokostal led ger smärta, ömhet och ibland svullnad

Nervrelaterad orsak

 • Interkostalneurit är en nervinklämning som ofta orsakas av dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled
 • Nervrotskompression till följd av skolios, andra deformiteter eller trauma

Skelettrelaterad orsak

 • Revbensdislokation, oftast i de nedre revbenen (smärtan kan provoceras om man hakar in fingrarna under revbensbågen)
 • Revbensfraktur efter trauma
 • Xiphodyni (smärta över processus xiphoideus), triggas av stora måltider, hosta, framåtböjning och rotation

Andra icke-kardiella orsaker till bröstsmärta hos barn

 • Panikångest, stress eller prestationsångest, vanligast hos tonåringar
 • Hyperventilation
 • Fibroadenos i ena eller båda brösten, ger cyklisk smärta
 • Herpes zoster
 • Intoxikation

Lungrelaterade orsaker

 • Bornholmssjukan (Coxsackie B-infektion), ger intensiv attackvis smärta i nedre bröstkorgen och övre buken med feber och huvudvärk, lokala utbrott ses främst sensommar/höst
 • Andra infektioner som pneumoni, pleurit, bronkit
 • Ansträngningsutlöst astma, kan ge bröstsmärta även om ronki saknas
 • Lungemboli
 • Spontanpneumothorax

Gastrointestinala orsaker

 • Gastroesofageal reflux (GERD), esofagit eller spasm i esofagus
 • Ulkus, gastrit, dyspepsi
 • Kolecystit (mycket ovanligt)

Behandling

Behandling bestäms utifrån misstänkt underliggande orsak.

Informera om att:

 • inte träna med infektion i kroppen
 • inte använda (receptbelagda) läkemedel utan läkarordination
 • inte använda droger.

Vid normal undersökning är det viktigt att samtala kring barnets träning.

 • Hög intensitet – smärta i bröstet och kroppen kan vara kroppens sätt att säga ifrån.
 • Motivation – vem driver på träningen, barnet eller föräldrarna?

Patientinformation

Sidinformation

Författad av

NPO barn och ungdomars hälsa

Gäller från

Version

1.1

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Barn och ungdomshälsa Hjärta och kärl Symtom

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Barn och ungdomshälsa

Regionalt tillägg gäller från

2022-01-05