Navigera till sidans huvudinnehåll

Nedsatt lukt- och smaksinne

Vårdnivå och samverkan

Regionalt tillägg

Primärvård

Första omhändertagande i primärvården.

Öronmottagning

Vid oklar diagnos remiss till respektive öronmottagning.

Bakgrund

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

Definition

 • Hyposmi – nedsatt luktsinne
 • Anosmi – avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi – nedsatt smaksinne
 • Ageusi – avsaknad av smaksinne

Etiologi

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

Orsaker till hyposmi och anosmi

 • Virus – influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa – slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel – biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska – diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist
 • Intracerebrala – tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Orsaker till hypogeusi och ageusi

 • Ökad ålder – neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålning – mot huvud eller hals

Utredning

Anamnes

 • Debut – akut, långsam
 • Förlopp – fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Munhåla – slemhinna och tunga
 • Näsa – svullen eller rodnad slemhinna, näspolypos
 • Undersök om möjligt näshåla efter avsvällning (näsdroppar/nafazolin).
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada.

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak, beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge allmänna råd.
 • Gör en läkemedelsgenomgång.
 • Specifik behandling beror på orsak.
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • sluta röka
 • undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • prova näsoljedroppar
 • fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist.

Patientinformation

Sidinformation

Författad av

Ämnesgrupp Öron, näsa och hals

Gäller från

Version

2.0

Källa

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nyckelord

Symtom Öron, näsa och hals

Regionalt tillägg författad av

Faktagrupp Öron, näsa ,hals

Regionalt tillägg gäller från

2021-11-17