Navigera till sidans huvudinnehåll

Existentiell hälsa

Att främja existentiell hälsa är att utgå från en helhetssyn där man beaktar både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

Existentiell hälsa

Existentiell hälsa är att ha en grundsyn på livet som skapar ett förhållningssätt som gör att vi tänker, känner och handlar på ett sådant sätt att vi upplever att vi mår tillräckligt bra och att vi tillräckligt ofta upplever livsmod, livsglädje, livsmening så att det känns möjligt att leva, även när livet utmanar.

Existentiell hälsa är att ha ett förhållningssätt att se på livet - som är ett stöd för oss, speciellt när livet är svårt, i livets gränssituationer (när inte livet blir sig likt igen). Det kan bidra till existentiell resiliens som kan minska risken för psykisk ohälsa.

Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat åtta olika teman med betydelse för människors existentiella hälsa:

 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning

Samtalsgrupper personal hälso-och sjukvård

Samtalsgrupper – När livet utmanar
Personal inom hälso- och sjukvård möter dagligen patienter och närstående. Vi möter ofta människorna när något oväntat inträffat och de existentiella frågornagör sig påminda. Ibland kan detta kännas utmanande att möta. För att stärka oss själva i dessa möten erbjuds du som medarbetare att delta i samtalsgrupp kring existentiell hälsa. Att själv få tala om livsfrågorna, få ett språk, rustar oss i mötet med människor då livet utmanar.
Under dessa träffar får vi själva reflektera kring de dimensioner som enligt WHO är viktiga för att ha en god existentiell hälsa.

I samtalsgrupperna byter vi erfarenheter omkring vårdsituationer där de existentiella frågorna blir synliga. Tillsammans kan vi söka efter det språk och de strategier som känns sanna och äkta i  mötet med de existentiella behoven.

I Regionens Budget och flerårsplan finns inskrivet att ”all vårdpersonal bör kunna ge existentiellt stöd”. Ditt deltagande ses därför som en kompetensutveckling och du förväntas delta vid samtliga tillfällen.

Deltagandet sker på arbetstid efter godkännande av chef.

Anmälan

Samtal ordnas på alla tre sjukhusen i regionen. Anmäl dig via kurskatalogen i Lärande- och kompetensportalen under ämnet Existentiell hälsa.

För mer information kontakta Anna-Karin Jeppsson anna-karin.jeppsson@rjl.se  

Samtalsgrupper senior

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation - människor som önskar mer inspiration i vardagen.

I samtalsgrupperna fokuserar deltagarna på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och vi samtalar om livet. Samtalen handlar om vår existentiella hälsa och utgår från samtalskorten "Livsmod, livsglädje och livsmening - När livet utmanar". I samtalet undersöker deltagarna, utifrån temat, hur de kan hitta inspiration i vardagslivet.

Du som vårdpersonal möter säkert patienter/seniorer som har behov av att samtala med andra om livet.

Kontaktpersoner
Eva Timén sektion Folkhälsa
eva.timen@rjl.se

Birgitta Ekeberg sektion Folkhälsa
birgitta.ekeberg@rjl.se

 

Vill du bli samtalsledare 

Styrgruppen för existentiell hälsa har fastställt kraven för den som själv vill utbilda sig och bli ledare av en samtalsgrupp för patienter eller personal:

 • personligt intresse och lämplighet
 • rekommendation från närmaste chef
 • erfarenhet i form av eget deltagande i samtalsgrupp för personal
 • genomgången kurs i hur man använder Studieförbundet Vuxenskolans samtalskort om existentiella frågor

Man bör inte vara samtalsledare för grupper inom den klinik där man själv arbetar/har en vårdrelation till de personer som ingår i gruppen.

För mer information kontakta Anna-Karin Jeppsson anna-karin.jeppsson@rjl.se  

Natur- och kulturstigar vid sjukhusen

Utmed stigarna vid länets sjukhus finns skyltar med QR-koder med vars hjälp du får möjlighet att fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig.

Mer information och QR-koder:

Slingan Region Jönköpings län

Natur- och kulturstigen Slingan, Länssjukhuset Ryhov

Natur- och kulturstigen Slingan, Värnamo sjukhus

Styrgrupp och arbetsgrupp

Styrgrupp för existentiell hälsa

Styrgruppen har i uppgift att leda regionens organiserade arbete med existentiell hälsa och att främja förankring, samordning och långsiktig hållbarhet. Den består av:
 • Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för psykiatri, rehab och diagnostik (ordförande)
 • Agneta Björck, sekreterare etikrådet (sekreterare)
 • Jonas Almgren, sektionschef, primärvård och rehabilitering inom Folkhälsa och sjukvård
 • Annette Frisk, sektionschef, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård
 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum
 • Margaretha Stenmarker, överläkare och bitr verksamhetschef Futurum

Arbetsgrupp för existentiell hälsa

Arbetsgruppen utgör en strategisk och operativ grupp med målet att främja existentiell hälsa inom Region Jönköpings län. Arbetsgruppen leds av Agneta Björck och Birgitta Ekeberg.
Den består av:
 • Agneta Björck, sekreterare etikrådet, Folkhälsa och sjukvård (ordförande)
 • Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård (sekreterare)
 • Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare, Qulturum
 • Carina Canler, leg psykoterapeut, Rehabiliteringscentrum Länssjukhuset Ryhov
 • Per Sjönneby, sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Thomas Sjöberg, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Eva Timén, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård
 • Pia Börjesson, arbetsterapeut, Vårdcentralen Bra liv Hälsan 2

Forskning och litteratur

Är under uppbyggnad.